Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Σε έλεγχο για τα δικαιώματα επιβατών προχωρά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στην εξέταση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται τα δικαιώματα των επιβατών στην ΕΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει παράσχει αποτελεσματική προστασία, αποφεύγοντας τα νομικά κενά, θα προχωρήσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Επιπλέον, το ΕΕΣ αναμένεται να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή των κανόνων και αντιμετωπίζει δυνητικά προβλήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των επιβατών, προσθέτοντας ότι η έκθεση ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί στα τέλη του 2018.

Η ΕΕ αποτελεί τον μοναδικό χώρο σε παγκόσμιο επίπεδο, που περιλαμβάνει ένα σύνολο κανόνων, οι οποίοι αποσκοπούν στην εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου προστασίας για τους επιβάτες που χρησιμοποιούν αεροπορικές και σιδηροδρομικές γραμμές, πλοία και λεωφορεία.

«Το δίκαιο της ΕΕ παρέχει ορισμένα δικαιώματα στους επιβάτες», δήλωσε μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο, George Pufan.

«Ωστόσο, από την έκδοση της ισχύουσας νομοθεσίας προέκυψαν ορισμένα προβλήματα: ασυνέπειες, γκρίζες ζώνες και νομικά κενά, ανεπαρκής ενημέρωση των επιβατών για τα δικαιώματά τους και παραλλαγές στην ερμηνεία και την επιβολή τους».

Το ζήτημα των δικαιωμάτων των επιβατών απαιτούσε μικρό μέρος των δαπανών της ΕΕ, αλλά σύμφωνα με προειδοποιήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής ενδέχεται να συνεπάγεται σημαντικό κόστος.

Τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή ανανέωσε τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών, με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία σε περίπτωση καθυστερήσεων, ματαιώσεων ή διακρίσεων.

Πηγή: euractiv.gr