Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Το τρένο που δεν έρχεται…

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΣΕ προς το Δήμο Καλαμάτας, «σας γνωρίζουμε ότι δε συμφωνούμε για τη μίσθωση του οικήματος εμβαδού 113 τ.μ. με τον περιβάλλοντα αυτού χώρο 300 τ.μ. στον Σ.Σ. Ασπροχώματος καθότι είναι χαρακτηρισμένος ως “έργο τέχνης” (ΦΕΚ 391/Β/25.06.1985) και περιλαμβάνεται στο σχεδιαζόμενο προγραμματισμό του ΟΣΕ για την ανάπτυξη θεματικών και τουριστικών δρομολογίων στο μετρικό δίκτυο Τρίπολης-Καλαμάτας».
Αυτό το «έργο τέχνης», με συνεχή του ρεπορτάζ, το «Θάρρος» έχει καταδείξει ότι έχει μετατραπεί σε «χωματερή» και ο ΟΣΕ δεν κάνει το παραμικρό. Όσο για το μετρικό δίκτυο Τρίπολης- Καλαμάτας σε λειτουργία, είναι σαν τα ανέκδοτα με τον… Τοτό.
Κάποιοι στον ΟΣΕ έπαιξαν ένα αισχρό παιχνίδι αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά οφέλη σε βάρος των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια…

Πηγή: tharrosnews.gr