Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017

ΣΕΒΕ σε Τσίπρα: Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης «ατμομηχανή» για τη μεταποίηση της Β. Ελλάδας.

Ο εκσυγχρονισμός του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης και η ανάπτυξη σιδηροδρομικών μεταφορών θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη αναβαθμισμένων και ποιοτικών υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών.

Συνάντηση του Προέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Δρ Κυριάκου Λουφάκη με τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη ενόψει της 82 ης ΔΕΘ. Στη συνάντηση συμμετείχε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Παναγιώτης Χασάπης αλλά και εκπρόσωποι των σημαντικότερων παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ, η αύξηση των εξαγωγικών επιδόσεων της Ελλάδας το α' εξάμηνο 2017 κατά 18,2%, αποτελεί αδιαμφισβήτητα ελπίδα για ανάκαμψη και ριζική αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας. Ωστόσο το εμπορικό έλλειμμα για το πρώτο εξάμηνο του 2017 (συμπ. καυσίμων) ανήλθε σε 11.592,5 εκατ. ευρώ έναντι 9.604,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,7%. Είναι αναγκαίο λοιπόν η ελληνική οικονομία να υπερβεί μία κατάσταση εσωστρέφειας και να μετασχηματιστεί σε μία πιο ανοιχτή οικονομία.

Οι εξαγωγές διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών αποτελούν τη μόνη ελπίδα για ανάπτυξη και έξοδο από την κρίση. Βασική λοιπόν πρόταση του ΣΕΒΕ αποτελεί μια ειδική πολιτική στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων και δη των παραγωγικών εξωστρεφών επιχειρήσεων με κίνητρα κατεξοχήν φορολογικά και ασφαλιστικά. Η υπαγωγή τους σε μέτρα στήριξης προτείνεται να γίνει υπό προϋποθέσεις - όπως πχ το ποσοστό εξαγωγών επί του συνολικού κύκλου εργασιών, την αξία των εξαγωγών, την κερδοφορία, τη διατήρηση υφιστάμενων ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πριν ή στο πέρας των προγραμμάτων ενίσχυσης, κ.λ.π., - μέσω φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων, μεγαλύτερης δυνατότητας και καλύτερων όρων τραπεζικής χρηματοδότησης, κινήτρων στις χρηματοδοτήσεις/ενισχύσεις μέσω ΕΣΠΑ και στόχευσης προγραμμάτων που σχετίζονται με την απασχόληση. Με δεδομένη μάλιστα την υπερφορολόγηση (φόροι και ασφαλιστικές εισφορές), το απόλυτο επιχειρηματικό αντικίνητρο, στην οποία υπόκεινται οι επιχειρήσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκεται η χώρα, ο ΣΕΒΕ προτείνει μείζον κριτήριο ελάφρυνσης μίας επιχείρησης να αποτελεί η παραγωγή προϊόντων προς εξαγωγή, το οποίο μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός συνολικού εθνικού σχεδίου για την αύξηση του ποσοστού των εξαγωγών επί του ΑΕΠ ώστε να φτάσει τον κοινοτικό μέσο όρο (46,8% για το α' τρίμηνο 2017, όταν για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόνο 17,2%). Μέσω ενός τέτοιου σχεδίου τύπου ελάχιστης εγγυημένης απασχόλησης με κέντρο τις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι εφικτός και ο στόχος της μείωσης της ανεργίας σε ποσοστό κάτω του 20% σε ένα χρόνο από σήμερα (από 21,7% που ήταν τον Mάιο 2017). Έτσι θα δημιουργηθεί, με συγκεκριμένα κριτήρια, μια οιονεί Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη των παραγωγικών/μεταποιητικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, νέων ή υφιστάμενων, ελληνικών συμφερόντων ή ξένων επενδυτών, σε όλη όμως την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ Δρ Κυριάκο Λουφάκη στο πρόβλημα υπερβολικής φορολόγησης της εργασίας, το οποίο οδηγεί στο φαινόμενο του brain drain, στο υψηλό λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων αλλά και στο διαχρονικό πρόβλημα των συνεχών παρατάσεων του χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, για την επίλυση του οποίου ο ΣΕΒΕ θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να δοθεί το συντομότερο δυνατό εντολή από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις φορολογικές και τελωνειακές αρχές να ακολουθήσουν την πρόσφατη ρηξικέλευθη απόφαση του ΣτΕ 1738/2017 ως νομολογιακό δεδομένο, διότι αυτό εντέλει είναι προς το συμφέρον και του Κράτους και των επιχειρήσεων.

Η αξιοποίηση και ανάπτυξη των υποδομών αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και δη της Βόρειας Ελλάδας. Ο ΣΕΒΕ αναμένει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΟΛΘ ΑΕ και προσδοκά στην έναρξη υλοποίησης της παραχώρησης καθώς οι χρονικοί ορίζοντες έχουν στενέψει ιδιαίτερα. Η ιδιωτικοποίηση και ανάπτυξη του λιμανιού θα δώσουν παράλληλα τη δυνατότητα ενίσχυσης της μεταποίησης και αύξηση στη βιομηχανική παραγωγή της περιοχής. Εξάλλου στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν σημαντικές ερευνητικές δομές καθώς και καταρτισμένο και αξιόλογο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της μεταποίησης. Επιπροσθέτως, ο εκσυγχρονισμός του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης και η ανάπτυξη σιδηροδρομικών μεταφορών θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη αναβαθμισμένων και ποιοτικών υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών.

Σημαντικό πρόβλημα στη λειτουργικότητα των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων αποτελεί η έλλειψη ρευστότητας. Ο ΣΕΒΕ στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό τόνισε την ανάγκη για αποκατάσταση της ομαλότητας στο τραπεζικό σύστημα με περαιτέρω χαλάρωση των capital controls και, ως προς την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων προς Ελλάδα, για επανένταξη της Ελλάδας στη λίστα των εμπορεύσιμων χωρών, καθώς η παράταση της εξαίρεσης της χώρας μας από τη λίστα χωρών εμπορεύσιμου κινδύνου μειώνει σημαντικά τη ρευστότητα. Επιπλέον, σημαντικά βήματα προς την ενίσχυση της ρευστότητας αποτελεί η κατάργηση της εισφοράς του ν. 128/75 για τα δάνεια που αφορούν χρηματοδότηση εξαγωγών και η άμεση εξόφληση του Δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα με προτεραιότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις κυρίως ως προς την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ. Ο ΣΕΒΕ εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα απόφαση της ΑΑΔΕ με την οποία επιστρέφονται πλέον κατά προτεραιότητα και χωρίς έλεγχο ποσά ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις με φορολογική συμμόρφωση, αναμένοντας την εφαρμογή της στην πράξη και με την επισήμανση ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η καταχρηστική τήρηση του όρου να μην χαρακτηρίζεται ως ύποπτη μια επιχείρηση για συμμετοχή σε απάτη που αφορά στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, με δεδομένο ότι πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις βρίσκονται χωρίς καμία δική τους ευθύνη εμπλεκόμενες, ιδίως σε συναλλαγές με γειτονικές χώρες-μέλη της ΕΕ.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικά θέματα αποτελούν για το ΣΕΒΕ η επιτάχυνση του επενδυτικού νόμου και της αξιοποίησης των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, η πλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων ώστε το νέο, ακέφαλο ακόμη, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης- ΕΣΥΔ να γίνει απόλυτα λειτουργικό, καθώς και η πιστοποιημένη κατάρτιση/εξειδίκευση στελεχιακού δυναμικού σε θέματα εξαγωγών/διεθνοποίησης με υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διττής εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω θέματα της εξωστρεφούς επιχειρηματικής κοινότητας είχε την ευκαιρία ενόψει της 82ης ΔΕΘ ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ να θέσει και στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη στην πρόσφατη (25.08.17) συνάντησή τους στην Αθήνα.

Πηγή: ka-business.gr