Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Αύριο συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Αύριο Πέμπτη 27 Ιουλίου και ώρα 13:00 θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας μεταφορών ΤΡΑΙΝΟΣΕ στα γραφεία της στην οδό Καρόλου στην Αθήνα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1ον. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού λεωφορείων, Τροχαίου Υλικού και των χώρων που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε στην Κεντρική Ελλάδα. 

2ον. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτύπωσης τίτλων μεταφοράς επιβατών RCT2 (Υποδείγματος 4581 ) που θα χρησιμοποιήσει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 

3ον. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την βελτίωση των Δικτυακών Υποδομών και τη δημιουργία υποδομής Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 

4ον. Εξώδικη επίλυση διαφοράς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με την ελβετική εταιρεία ΑΑΕ (αγωγή ΑΑΕ Αhaus Alstatter Eisenbahn AG κατά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, από 13.2.2015, με αρ. κατάθ. δικογράφου 467/2015) – Εξουσιοδότηση Διευθύνοντος Συμβούλου. 

5ον. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. 

- Έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί αγωγής εργαζομένων στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σχετικά με τη μείωση πέραν του 25% των αποδοχών των εργαζομένων στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4024/2011 και του ν. 4093/2012. (κατόπιν αιτήματος των μελών του Δ.Σ. κ. Β. Λιαροκάπη και κ. Β. Ζαβογιάννη).