Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για τη δημιουργία του μουσείου Ολοκαυτώματος.

Αποτέλεσμα εικόνας για μουσείου ΟλοκαυτώματοςΘετική γνωμοδότηση έδωσε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αξιοποίηση ακινήτου του σιδηροδρομικού εμπορικού σταθμού Θεσσαλονίκης και τη δημιουργία μουσείου Ολοκαυτώματος και εκπαιδευτικού κέντρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.


Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία του μουσείου σε ακίνητο κυριότητας του ΟΣΕ, έκτασης 164 στρεμμάτων, που γειτνιάζει με το λιμάνι της πόλης, ενώ στη βόρεια πλευρά του διέρχεται ο οδικός άξονας της νέας δυτικής εισόδου της πόλης.

Το σύνολο του ακινήτου, με συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, μισθώθηκε στη δεύτερη για τη δημιουργία του μουσείου Ολοκαυτώματος, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται για 30 έτη και πρόκειται να παραταθεί για 60 επιπλέον, με έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.

Το ύψος του κτιρίου θα φτάνει τα 32 μέτρα, ενώ η αρχιτεκτονική πρόταση που έχει καταθέσει η Ισραηλιτική Κοινότητα στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. αναφέρει ότι το κτίριο του μουσείου θα είναι ιδιαιτέρου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού σε σχέση με τον περιβάλλοντα υπαίθριο ελεύθερο χώρο πρασίνου.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας, στην εισήγησή του ζητά να ληφθούν υπόψη ορισμένα ζητήματα κατά την έκδοση της κανονιστικής πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης του σχεδίου. Σε αυτά περιλαμβάνονται η έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, η λήψη μέτρων για την αισθητική ενσωμάτωση του κτιρίου στο περιβάλλον της περιοχής, η πρόβλεψη ώστε το οικοδόμημα να ακολουθεί πρότυπα σχεδόν μηδενικής ή μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, η εκπόνηση μελέτης αποτίμησης του τοπίου και ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης, καθώς και η εγκατάσταση σταθμού μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας στην οροφή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, capital.gr