Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Με ιδιωτικούς πόρους η Σιδηροδρομική Εγνατία.

«Το Υπουργείο σε συνεργασία με την ΕΡΓΟΣΕ έχει υποβάλει στην Επενδυτική Πύλη της Ε.Ε συγκεκριμένες επενδύσεις συνδυασμένων μεταφορών (σιδηρόδρομος, δρόμοι, λιμάνια), που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για προσέλκυση ιδιωτικών πόρων».

«Το Υπουργείο σε συνεργασία με την ΕΡΓΟΣΕ έχει υποβάλει στην Επενδυτική Πύλη της Ε.Ε συγκεκριμένες επενδύσεις συνδυασμένων μεταφορών (σιδηρόδρομος, δρόμοι, λιμάνια), που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για προσέλκυση ιδιωτικών πόρων».
Αυτά επισήμανε στο 1ο συνέδριο υποδομών και μεταφορών, ο Χρήστος Διονέλης, αντιπρόεδρος και εξουσιοδοτημένο μέλος της ΕΡΓΟΣΕ, όπως παρουσιάζει σήμερα η ΕΡΕΥΝΑ. 
Μεταξύ των έργων εντάσσεται και η Σιδηροδρομική Εγνατία, όπως και η αναβάθμιση Σιδηροδρομικού Δικτύου, Λιμένων και οδικών συνδέσεων Δυτικής Πελοποννήσου, η αναβάθμιση Λιμένα Λαυρίου με σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις και τέλος η αναβάθμιση Λιμένα Αλεξανδρούπολης με σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις.

Προτεραιότητες

Όσον αφορά τις προτεραιότητες της ΕΡΓΟΣΕ, αυτές είναι η ολοκλήρωση εκσυγχρονισμού του βασικού σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη / Προμαχώνας), η σιδηροδρομική σύνδεση των κύριων λιμένων της χώρας για την προώθηση των διατροπικών μεταφορών (πλοίο – σιδηρόδρομος), η υλοποίηση έργων με εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης – Σχέδιο Juncker (π.χ. Αλεξανδρούπολη-Μπουργκάς) και τέλος η ανάληψη έργων παροχής υπηρεσιών στο εξωτερικό.
Για τον άξονα ΠΑΘΕ/Π στόχος είναι η δημιουργία ενός σιδηροδρομικού άξονα υψηλής ταχύτητας και αυξημένης χωρητικότητας, εξοπλισμένου με σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων.
Η ΕΡΓΟΣΕ είναι Ανώνυμη Εταιρία, θυγατρική του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).
Διαχειρίζεται τα έργα εκσυγχρονισμού της σιδηροδρομικής υποδομής και των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ και ειδικότερα τα συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ε.Ε.

Πηγή: e-erevna.gr