Κυριακή 30 Απριλίου 2017

Ποιοι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και του δημοσίου με ανήλικο συνταξιοδοτούνται το 2017.

Αποτέλεσμα εικόνας για Συνταξη ΙΚΑΜεγάλος αριθμός γυναικών αλλά και ανδρών με ανήλικο εξακολουθούν να έχουν δυνατότητα συνταξιοδότησης σε χαμηλά όρια ηλικίας


O μεγαλύτερος αριθμός των γυναικών που συνταξιοδοτούνται ως μητέρες ανηλίκων έχουν υποστεί μεγάλες αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησής τους τα τελευταία οκτώ χρόνια. Ωστόσο μεγάλος αριθμός γυναικών αλλά και ανδρών με ανήλικο εξακολουθούν να έχουν δυνατότητα συνταξιοδότησης σε χαμηλά όρια ηλικίας. Σήμερα παρουσιάζουμε τους γονείς ανηλίκων ασφαλισμένων του ΙΚΑ ή του δημοσίου που έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2017.

Α. ΜΗΤΕΡΕΣ-ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΤΟ 2017

1. Μητέρες ανηλίκου ή χήροι πατέρες ανηλίκου με κατοχύρωση το 2010:
Οι μητέρες που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα το 2010, αλλά συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους για λήψη πλήρους σύνταξης στο β’ εξάμηνο του 2015, δηλαδή μετά τις 18.8.2015, δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη στο 55ο έτος. Πρόκειται για τις γυναίκες που είναι γεννημένες το 1960 και ακολουθώντας τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών. Οι μητέρες αυτές θα συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη εντός του 2017. Οι μητέρες αυτές είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης, αφού το απαιτούμενο 50ό έτος της ηλικίας τους το είχαν συμπληρώσει πριν από την ψήφιση του νέου νόμου, δηλαδή πριν από τις 18.8.2015. και εξακολούθησαν την εργασία τους επιλέγοντας τη συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μητέρα γεννημένη στη 1.12.1960 είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχε ανήλικο παιδί γεννημένο το 1999. Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών και με πλήρη σε ηλικία 55 ετών. Το δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη το είχε θεμελιώσει και διατηρήθηκε και μετά την ψήφιση του νέου νόμου. καθώς το 50ό έτος της ηλικίας της το συμπλήρωσε το 2010, δηλαδή πριν από τις 18.8.2015. Εξακολούθησε την εργασία, αλλά, επειδή το 55ο έτος το συμπλήρωσε μετά τις 18.8.2015, δηλαδή στη 1.12.2015, ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2017 με τη συμπλήρωση των 56 ετών και 6 μηνών με πλήρη σύνταξη.

2. Μητέρες ανηλίκου ή χήροι πατέρες ανηλίκου με κατοχύρωση το 2011 ή το 2012:
Οι μητέρες που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα το 2011, αλλά συμπλήρωσαν το 57ο έτος της ηλικίας τους για λήψη πλήρους σύνταξης στο β’ εξάμηνο του 2015, δηλαδή μετά τις 18.8.2015, δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη στο 57ο έτος. Πρόκειται για τις γυναίκες που είναι γεννημένες το 1958 και ακολουθώντας τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 3 μηνών. Οι μητέρες αυτές θα συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη ως μητέρες ανηλίκων εντός του 2017 (όσες δεν συνταξιοδοτήθηκαν εντός του 2016). Είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης, αφού το απαιτούμενο 52ο έτος της ηλικίας τους το είχαν συμπληρώσει πριν από την ψήφιση του νέου νόμου, δηλαδή πριν από τις 18.8.2015, και εξακολούθησαν την εργασία τους επιλέγοντας τη συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μητέρα γεννημένη τη 1.12.1958 είχε συμπληρώσει μέχρι το 2011 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχε ανήλικο παιδί γεννημένο το 1999. Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 52 ετών και με πλήρη σε ηλικία 57 ετών. Το δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη το είχε θεμελιώσει και διατηρήθηκε και μετά την ψήφιση του νέου νόμου, καθώς το 52ο έτος της ηλικίας της το συμπλήρωσε το 2010, δηλαδή πριν από τις 18.8.2015. Εξακολούθησε την εργασία, αλλά, επειδή το 57ο έτος το συμπλήρωσε μετά τις 18.8.2015, δηλαδή την1.12.2015, ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2017 με τη συμπλήρωση των 58 ετών και 3 μηνών με πλήρη σύνταξη.

3. Μητέρες με ανήλικο και κατοχύρωση το 2012 που συμπληρώνουν το 60ό έτος το 2016:
Οι μητέρες που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα το 2012, αλλά συμπλήρωσαν το 60ό έτος της ηλικίας τους για λήψη πλήρους σύνταξης το 2016, δηλαδή μετά τις 18.8.2015, δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος. Πρόκειται για τις γυναίκες που είναι γεννημένες το 1956 και ακολουθώντας τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 61 ετών και 9 μηνών. Οι μητέρες αυτές θα συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη ως μητέρες ανηλίκων εντός του 2017. Οι μητέρες αυτές είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης, αφού το απαιτούμενο 55ο έτος της ηλικίας τους το είχαν συμπληρώσει πριν από την ψήφιση του νέου νόμου, δηλαδή πριν από τις 18.8.2015, και εξακολούθησαν την εργασία τους επιλέγοντας την συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μητέρα γεννημένη τη 1.2.1956 είχε συμπληρώσει μέχρι το 2012 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχε ανήλικο παιδί γεννημένο το 1999. Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών και με πλήρη σε ηλικία 60 ετών. Το δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη το είχε θεμελιώσει και διατηρήθηκε και μετά την ψήφιση του νέου νόμου, καθώς το 55ο έτος της ηλικίας της το συμπλήρωσε το 2011, δηλαδή πριν από τις 18.8.2015. Εξακολούθησε την εργασία, αλλά, επειδή το 60ό έτος το συμπλήρωσε μετά τις 18.8.2015, δηλαδή το 2016, ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2017 με τη συμπλήρωση των 61 ετών και 9 μηνών με πλήρη σύνταξη.

Β. ΜΗΤΕΡΕΣ-ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΤΟ 2017

1. Μητέρες ανηλίκου ή χήροι πατέρες ανηλίκου με θεμελίωση το 2010:
Οι μητέρες που συμπληρώνουν το 50ό έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 18.8.2015 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τα παλαιά όρια ηλικίας, χωρίς να υποβληθούν σε αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησής τους. Όσες μητέρες είχαν συμπληρώσει μέχρι το 2010 25ετία, είχαν ανήλικο παιδί, είναι γεννημένες μέχρι τις 18.8.1965 και εξακολουθούν να εργάζονται έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούν να το ασκήσουν εντός του 2017 ή οποτεδήποτε θελήσουν.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μητέρα γεννημένη στις 10.8.1965 είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 25 έτη υπηρεσίας και είχε ανήλικο παιδί γεννημένο το 1999. Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών. Το δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης το έχει θεμελιώσει και διατηρήθηκε και μετά την ψήφιση του νέου νόμου, καθώς το 50ό έτος της ηλικίας της το συμπλήρωσε στις 10.8.2015, δηλαδή πριν από τις 18.8.2015. Εξακολούθησε την εργασία και έχει τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου εντός του 2017 ή όποτε θελήσει, χωρίς να κινδυνεύει να υποστεί αύξηση στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησής της.
Αντίθετα οι μητέρες που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα το 2010, δηλαδή συμπλήρωσαν 25ετία. αλλά συμπληρώνουν το 50ό έτος της ηλικίας τους για λήψη πλήρους σύνταξης το β’ εξάμηνο του 2015, δηλαδή μετά τις 18.8.2015, δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα. Πρόκειται για τις γυναίκες που είναι γεννημένες μετά τις 18.8.1965 και ακολουθούν τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μητέρα γεννημένη στις 19.8.1965 είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 25 έτη υπηρεσίας και είχε ανήλικο παιδί γεννημένο το 1999. Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών. Επειδή το 50ό έτος της ηλικίας της το συμπληρώνει μετά τις 18.8.2015, θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών δηλαδή το 2020.

2. Μητέρες ανηλίκου ή πατέρες ανηλίκου με κατοχύρωση το 2011 ή το 2012:
Οι μητέρες που συμπληρώνουν το 52ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 18.8.2015 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τα παλαιά όρια ηλικίας, χωρίς να υποβληθούν σε αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησής τους. Όσες μητέρες είχαν συμπληρώσει μέχρι το 2011 25ετία, είχαν ανήλικο παιδί, είναι γεννημένες μέχρι τις 18.8.1963 και εξακολουθούν να εργάζονται έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούν να το ασκήσουν εντός του 2017 ή όποτε θελήσουν.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μητέρα γεννημένη στις 10.8.1963 είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 25 έτη υπηρεσίας και είχε ανήλικο παιδί γεννημένο το 1999. Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 52 ετών. Το δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης το έχει θεμελιώσει και διατηρήθηκε και μετά την ψήφιση του νέου νόμου, καθώς το 52ο έτος της ηλικίας της το συμπλήρωσε στις 10.8.2015, δηλαδή πριν από τις 18.8.2015. Εξακολούθησε την εργασία και έχει τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου εντός του 2017 ή όποτε θελήσει. χωρίς να κινδυνεύει να υποστεί αύξηση στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησής της.
Αντίθετα οι μητέρες που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα το 2011, δηλαδή συμπλήρωσαν 25ετία, αλλά συμπληρώνουν το 52ο έτος της ηλικίας τους για λήψη πλήρους σύνταξης το β’ εξάμηνο του 2015, δηλαδή μετά τις 18.8.2015, δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα. Πρόκειται για τις γυναίκες που είναι γεννημένες μετά τις 18.8.1963 και ακολουθούν τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Οι μητέρες που συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 18.8.2015 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τα παλαιά όρια ηλικίας, χωρίς να υποβληθούν σε αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησής τους. Όσες μητέρες είχαν συμπληρώσει μέχρι το 2012 25ετία, είχαν ανήλικο παιδί, είναι γεννημένες μέχρι το 1960 και εξακολουθούν να εργάζονται έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούν να το ασκήσουν εντός του 2017 ή όποτε θελήσουν.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μητέρα γεννημένη στις 10.8.1960 είχε συμπληρώσει μέχρι το 2012 25 έτη υπηρεσίας και είχε ανήλικο παιδί γεννημένο το 1999. Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. Το δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης το έχει θεμελιώσει και διατηρήθηκε και μετά την ψήφιση του νέου νόμου, καθώς το 55ο έτος της ηλικίας της το συμπλήρωσε στις 10.8.2015, δηλαδή πριν από τις 18.8.2015. Εξακολούθησε την εργασία και έχει τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου εντός του 2017 ή όποτε θελήσει. χωρίς να κινδυνεύει να υποστεί αύξηση στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησής της.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μητέρα γεννημένη στις 30.8.1960 είχε συμπληρώσει μέχρι το 2012 25 έτη υπηρεσίας και είχε ανήλικο παιδί γεννημένο το 1999. Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. Επειδή το 55ο έτος το συμπληρώνει μετά τις 18.8.2015, θα συνταξιοδοτηθεί με τα νέα όρια ηλικίας σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών, εντός δηλαδή του 2017.

Πηγή: makthes.gr