Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

1986: Το τρένο έξω από την Πάτρα.

1986: Το τρένο έξω από την ΠάτραΑ. Μέ τόν τίτλο "Σιδηροδρομικά" δημοσιεύονται ἄρθρα γιά τό ἐπίμαχο θέμα, στήν ἐφημερίδα Φορολογούμενος. Στό φύλλο τῆς 29-7-1888 ὑπάρχει ἄρθρο πού καταγράφεται ἡ ἀντίθεση τῆς Πάτρας στήν διέλευση τῆς γραμμῆς ἀπό τήν παραλία καί ἐπίσης ἔγγραφο τοῦ ἐμπορικοῦ συλλόγου «ΕΡΜΗΣ» πρός τόν πρόεδρο τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου πού ζητᾶ νά ἀνακληθεῖ ἡ ἐντολή ὑλοποιήσεως τοῦ σχεδίου αὐτοῦ. Ἀκόμη σέ ὁλοσέλιδο ἄρθρο τῆςἰδιας ἐφημερίδας τῆς 24ης Ἰανουαρίου τοῦ 1892, καταγράφεται μέ σθένος ἡ ἀντίθεση τοῦ κόσμου γιά τήν διέλευση τῆς σηδηροδρομικῆς γραμμῆς
ἀπό τήν παραλιακή ζώνη, διότι ὅπως γράφουν ἀντίκειται στό συμφέρον τῆς πόλεως.
Παρά τίς πολλές διαμαρτυρίες ἡ γραμμή πέρασε ἀπό τήν παραλία γιατί, ὅπως ἐπίσης γράφουν, αὐτό ἦταν εὐκολότερο γιά τήν ἐργοληπτική ἐταιρεία πού ἀνέλαβε τό ἔργο.
Τό λάθος αὐτό ταλαιπωρεῖ τήν πόλη τά τελευταία 120 περίπου χρόνια.

Β. Στό Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο τοῦ 1986 προτάθηκε καί θεσμοθετήθηκε ἐκτός τῶν ἄλλων καί ἡ παράκαμψη τῆς γραμμῆς τοῦ ΟΣΕ. (ΦΕΚ 1061Δ΄/1986). Κανονικά ἡ ἀποψή μου ἦταν, τά δύο ἔργα , τόσον ἡ εὐρεία παράκαμψη ὅσον καί ἡ νέα χάραξη τῆς γραμμῆςτοῦ ΟΣΕ νά προωθηθοῦν συγχρόνως μιά καί εἶναι τήν οὐσία ἀλληλένδετα. Δέν ἔγινε.

Γ. Τό θέμα ἐπανέρχεται σήμερα καί μέ προτάσεις ὑπογειοποιήσεώς της σέ ὅλο τό θαλάσιο μέτωπο.Πάλι δηλαδή ἡ διέλευση ἀπό τήν παραλιακή ζώνη. Κατά τήν ἀποψή μου ἡ λύση αὐτή δέν εἶναι ἁπλή καί ὑπάρχει κίνδυνος ἡ πόλις γιά τά ἑπόμενα 100 χρόνια νά βρεθεῖ πάλι σέ μιά διελκυστίνδα.
Ἡ καθαρή λύση εἶναι νά γίνει περιφερειακά τῆς πόλεως, ὅπως θεσμοθετήθηκε τό 1986 μέ παραλλαγή βέβαια στήν χαραξή της, λόγω τῶν σημερινῶν συνθηκῶν καί νά γίνει ὅπως σέ ὅλη τήν Εὐρώπη πάνω σέ πυλῶνες, ὅπου χρειάζεται.
Ἄς μή γίνει δεύτερη φορά τό ἴδιο λάθος. Διότι τότε θά εἶναι ἡ ἐσχάτη πλάνη χεῖρων τῆς πρώτης.

Συντάκτης: Χαρά Παπαδάτου - Γιαννοπούλου
Πηγή: pelop.gr