Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

ΓΑΙΑΟΣΕ. Πρόσκληση για την υποβολή μη δεσμευτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου στον χώρο του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη.

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλεί ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλλουν μη δεσμευτικές προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου στον χώρο του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη.


Με το Νόμο 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/23-2-2007), άρθρο 18, διατέθηκε κατά χρήση στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. γεωτεμάχιο 600.000 τ.μ. περίπου βρισκόμενο στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των Διαβατών του Δήμου Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης. Η θέση του μπορεί να χαρακτηρισθεί προνομιακή καθώς η ευρύτερη περιοχή εξυπηρετείται από τις εξής βασικές οδικές αρτηρίες:

Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ), μέσω του κόμβου της Λαχαναγοράς

Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης –Έδεσσας που συνδέει το ακίνητο με την περιοχή της Σίνδου και το Κιλκίς

Εξωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (τμήμα της Εγνατία Οδού)

Εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης.

Στρατηγικό στόχο αποτελεί η δημιουργία ενός Εμπορευματικού Κέντρου Διεθνούς Εμβέλειας στη Βόρεια Ελλάδα που, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του αντίστοιχου εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, θα συμβάλει στην αύξηση των σιδηροδρομικώς μεταφερόμενων εμπορευματικών φορτίων και στην ανάδειξη της χώρας ως βασικής πύλης διακίνησης εμπορευμάτων στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

Με την παρούσα πρόσκληση, η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. καλεί ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλλουν μη δεσμευτικές προτάσεις για τον τρόπο που θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει το Εμπορευματικό Κέντρο στον χώρο του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. θα αξιολογήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα τις λάβει υπόψη για τη διαμόρφωση του μοντέλου συνεργασίας με επενδυτή (ή επενδυτές) που θα επιλεγεί μέσω διαγωνισμού για την ανάπτυξη και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος είναι η 31η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

Το τεύχος της Πρόσκλησης θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές ηλεκτρονικά στην Ελληνική γλώσσα κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στο gaiaose@gaiaose.gr.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την Πρόσκληση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558) και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2017,

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ