Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Σύνταξη στα 55 και με τα νέα όρια ηλικίας.

Σύνταξη από τα 55 με 23 ευνοϊκές ρυθμίσεις κλειδώνουν οι γυναίκες με τα νέα όρια ηλικίας.

Περισσότερο κερδισμένες είναι οι ασφαλισμένες σε Ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τραπεζών, Ταμείο Τύπου) που είχαν και ανήλικο παιδί ως το 2012, ενώ στα Ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) τα όρια συνταξιοδότησης ξεκινούν από το 60ό έτος και 3 μήνες και στα ταμεία αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ) μετά το 58ό έτος και 6 μήνες, με 35ετία.

Η βασική προϋπόθεση για να αποφύγουν οι γυναίκες μια απότομη αύξηση του ορίου ηλικίας είναι να έχουν ένσημα πριν από το 1993, ώστε ανάλογα με το Ταμείο τους να συμπληρώσουν είτε από πραγματική εργασία είτε και με αναγνώριση πλασματικών ετών τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης που τις προστατεύουν από το να βγουν στη σύνταξη στα 62 για μειωμένη και στα 67 για πλήρη.

Τα συντάξιμα χρόνια που μετρούν για να αποχωρήσουν νωρίτερα είναι αυτά που συμπληρώνονται μέχρι το 2012, είτε με εργασία είτε και με πλασματικά έτη.

Με αυτά τα όρια ηλικίας, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, κατοχυρώνουν τα παλιά όρια ηλικίας και αυτομάτως μπαίνουν στις μεταβατικές διατάξεις των νέων ορίων ηλικίας που αυξάνονται σταδιακά από τις 19/8/2015 και μετά.

Χωρίς τα έτη κατοχύρωσης, τα όρια ηλικίας, ακόμη και αν πρόκειται για γυναίκες με ένσημα πριν από το 1993, αυξάνονται ακαριαία στα 67 και στα 62. Για κάθε Ταμείο τα έτη και οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης είναι διαφορετικό.

Στο ΙΚΑ απαιτούνται 18,3 έτη ως το 2012 με ανήλικο τέκνο ή 33 έτη ή 35 έτη ώστε οι γυναίκες να αποφύγουν την έξοδο στα 67 και να συνταξιοδοτηθούν από τα 55,56,6 ή 58 έτη. Στο Δημόσιο και ΔΕΚΟ-τράπεζες απαιτούνται 25 έτη.

Στον ΟΑΕΕ απαιτούνται 35 έτη και στο ΕΤΑΑ 21,6 ως 35 έτη μέχρι το 2012.

ΙΚΑ: Τα κλειδιά για έξοδο πριν από τα 62 και τα 67

1. Σύνταξη μητέρων (ασφάλιση πριν από το 1993)

• Με 18,3 έτη και ανήλικο ωε το 2010: Κατοχυρώνουν το παλιό όριο ηλικίας των 50 ετών για μειωμένη και 55 για πλήρη. Αν πιάνουν αυτές τις ηλικίες από 19/8/2015 και μετά, θα πάρουν σύνταξη με τα νέα όρια συνταξιοδότησης που μεταβάλλονται ανάλογα με το έτος που συμπληρώνουν τα 50 ή τα 55. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που έκλεισε τα 50 μετά τις 19/8/2015, θα πάρει μειωμένη σύνταξη στα 55. Αν έκλεισε τα 50 το 2016, θα βγει με μειωμένη στα 56,9. 

Αν όμως δεν είχε ανήλικο στα 18,3 έτη ασφάλισης, δεν θα κατοχύρωνε το παλιό όριο των 50 και θα έβγαινε μετά τα 62 με μειωμένη και στα 67 με πλήρη. 

Για παράδειγμα, στην πλήρη σύνταξη, οι ασφαλισμένες που ως το 2010 είχαν 18,3 έτη με ανήλικο παιδί κατοχύρωσαν το 55ο έτος. 

Αν το έκλεισαν μετά τις 19/8/2015, θα πάρουν πλήρη σύνταξη στα 56,6. Αν το 55ο έτος συμπληρώθηκε το 2016, θα πάρουν σύνταξη στο 58ο έτος. Αν κλείνουν τα 55 το 2017, θα πάρουν πλήρη στα 59,6. Οσες κλείνουν τα 55 το 2018, θα πάρουν πλήρη στα 61, κ.ο.κ. Αυτό που γλιτώνουν σε κάθε περίπτωση είναι η έξοδος στα 67, αρκεί το 55ο έτος να το συμπληρώνουν πριν από το 2020-2021.

• Με 18,3 έτη και ανήλικο το 2011: Κατοχυρώνουν το 52ο έτος για τη μειωμένη και το 57ο έτος για πλήρη σύνταξη. Αυτό σημαίνει ότι συνταξιοδοτούνται με νέο όριο ηλικίας αν τα 52 ή τα 57 συμπληρωθούν από 19/8/2015 και μετά. 

Για παράδειγμα, με ηλικία 52 το 2016 παίρνουν μειωμένη στα 56,9, ενώ με ηλικία 57 το 2017, παίρνουν πλήρη στα 60,9. Αν είχαν ανήλικο το 2011, χωρίς τα 18,3 έτη (5.500 ένσημα), μπορούν να αναγνωρίσουν ως 4 έτη (1.200 ημέρες) από σπουδές, κενά ασφάλισης, ανεργία.

• Με 18,3 έτη και ανήλικο το 2012: Κατοχυρώνουν το 55ο έτος για τη μειωμένη και το 60ό έτος για πλήρη σύνταξη. Συνταξιοδοτούνται με νέο όριο ηλικίας αν τα 55, και πολύ περισσότερο τα 60, συμπληρωθούν από 19/8/2015 και μετά. 

Για παράδειγμα, με ηλικία 55 το 2016 παίρνουν μειωμένη στα 58, ενώ από το 2019 το όριο ανεβαίνει στα 62. Μπορούν να αναγνωρίσουν ως 5 έτη (1.500 ημέρες) για να έχουν τις 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2012 εφόσον είχαν και ανήλικο τέκνο.Πηγή: Ελεύθερος Τύπος