Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

Kαλαμάτα. Απάντηση του «ΜΟΡΕΑ» στο έγγραφο του ΟΣΕ για τις πλημμύρες.

Αποτέλεσμα εικόνας για Καλαμάτα: Απάντηση του «ΜΟΡΕΑ» στο έγγραφο του ΟΣΕ για τις πλημμύρεςΑπάντηση στο έγγραφο του ΟΣΕ (από 24/1) που δημοσιοποίησε πριν λίγες ημέρες και ο δήμος Καλαμάτας, σχετικά με το ενδεχόμενο να υπάρχουν ευθύνες στα έργα που εκτέλεσε ο «Μορέας» στον Εθνικό Δρόμο, για τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρουσιάστηκαν στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου, δίνει με έγγραφό της η κοινοπραξία. Στο έγγραφο που φέρει την υπογραφή του γενικού διευθυντή, Γιώργου Συριανού χαρακτηρίζονται «ανυπόστατοι» οι ισχυρισμοί του ΟΣΕ και τονίζεται πως η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και με δεδομένο πως το έργο κατασκευής του εθνικού δρόμου «δεν γεννά νερά» και «δεν διαταράσσει την υπάρχουσα δίαιτα απορροής ομβρίων». Χαρακτηρίζει την κατασκευή «υποδειγματική» και παρουσιάζει συγκεκριμένα στοιχεία βάσει των οποίων υπάρχουν ευθύνες για τις πλημμύρες, στις σιδηροδρομικές γραμμές που λειτούργησαν όπως υποστηρίζει σαν «τεχνητό φράγμα».

Το έγγραφο του «Μορέα» αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Σε συνέχεια της σχετικής επιστολής του ΟΣΕ προς το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ, σχετικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Ν. Μεσσηνίας (πλησίον σιδηροδρομικής γραμμής), οφείλουμε και εμείς πλέον και σε συνέχεια άτοπων και ανεδαφικών αιτιάσεων για τις οποίες είχαμε γενικής μορφής πληροφόρηση, να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα :
Αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του ΟΣΕ ότι «στην περιοχή Θουρία Μεσσηνίας (υπάγεται στο Δήμο Καλαμάτας) καθώς και στην περιοχή πλησίον του ΤΕΙ Καλαμάτας ο νέος αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα κατασκευάστηκε στα ανάντη της γραμμής σε επίχωμα, και ο τρόπος κατασκευής του λειτούργησε αρνητικά ως προς την απορροή ομβρίων από τα τεχνικά της γραμμής που προϋπήρχαν στο σιδηρόδρομο» και διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι τα προϋπάρχοντα τεχνικά της γραμμής πλέον δεν επαρκούν για να στείλουν τους όγκους ομβρίων στους αποδέκτες.
Επί πλέον διατυπώνεται ο παντελώς ανυπόστατος ισχυρισμός ότι το αρμόδιο τμήμα του ΟΣΕ «προέβαινε και προβαίνει σε καθαρισμούς των εξωχανδάκων της γραμμής για να απορρέουν τα όμβρια. Εάν όμως πλέον συγκεντρώνονται μεγαλύτερες ποσότητες σε αυτούς τους εξωχάνδακες ή εάν τα προυφιστάμενα τεχνικά του ΟΣΕ αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν τις ποσότητες που συσσωρεύονται στα τεχνικά συνεπεία κακοτεχνιών ή σφαλμάτων των υδραυλικών μελετών τρίτων (π.χ. του κατασκευαστή εργολάβου του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα), είναι προφανές ότι δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση ο ΟΣΕ για οποιοδήποτε πλημμυρικό φαινόμενο».
Επί των ανωτέρω ισχυρισμών σημειώνουμε τα παρακάτω :
1) Τα έργα του ΜΟΡΕΑ δεν έχουν διαφοροποιήσει την υπάρχουσα δίαιτα απορροής των ομβρίων, είτε στα ανάντη των έργων είτε στα κατάντη τους. Σε οποιαδήποτε θέση υπήρχε μισγάγγεια, ρέμα κλπ. κατασκευάστηκε αντίστοιχα τεχνικό υπερεπαρκούς διατομής για την ακώλυτη διέλευση των υδάτων από ανάντη προς κατάντη, όπως συμβατικά ο ΜΟΡΕΑΣ είχε υποχρέωση.
2) Τα έργα του ΜΟΡΕΑ δεν αύξησαν τις παροχές των ομβρίων προς την κατάντη Σιδηροδρομική Γραμμή, καθόσον η διαμορφωθείσα επιφάνεια των οδοστρωμάτων είναι αμελητέα συγκρινόμενη με την επιφάνεια των λεκανών απορροής της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα, ακόμη και στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι το σύνολο της επιφάνειας οδοστρώματος ανά θέση συγκεντρώνει ύδατα που επιπρόσθετα επιβαρύνουν, σαν να μην υπήρχαν καθόλου τέτοια ύδατα προ της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου και το σύνολό τους το «έπινε» η γη, η επιφάνεια οδοστρώματος είναι της τάξης του 1% της επιφάνειας λεκάνης απορροής και επομένως η ποσότητα των ομβρίων εντελώς αμελητέα και χωρίς απολύτως καμία πρακτικά επίπτωση.
Επομένως το έργο του ΜΟΡΕΑ δεν «γεννάει νερά», (πως θα μπορούσε άλλωστε) και δεν διαταράσσει την υπάρχουσα δίαιτα απορροής ομβρίων.
3) Στο τμήμα από την περιοχή Θουρίας – Μικρομάνης μέχρι το Ασπρόχωμα, η Σ.Γ. βρίσκεται ανάντη των έργων του ΜΟΡΕΑ και κατά συνέπεια δεν υφίσταται θέμα «επιβάρυνσης» της Σ.Γ. με όμβρια του αυτοκινητοδρόμου. Συνεπώς, τα όποια πλημμυρικά προβλήματα έχουν παρουσιασθεί στην Σ.Γ. και σε ιδιοκτησίες στο τμήμα αυτό δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τον Αυτοκινητόδρομο.
Μάλιστα, όπως προκύπτει και από τα τοπογραφικά που έχουν συνταχθεί από την ΕΡΓΟΣΕ στα πλαίσια της «Μελέτης Κανονικοποίησης και Αναβάθμισης της Σ.Γ. Αλφειού-Κυπαρισσίας- Καλαμάτας, Τμήμα Β: Καλό Νερό – Καλαμάτα», παρουσιά¬ζονται περιοχές με συχνά προβλήματα λόγω πλημμυρών (σχετικό ένθετο παραπλεύρως – βλ. την σημείωση : «Περιοχή με πρόβλημα λόγω νερών – Έντονες Πλημμύρες»). Η διατύπωση στο σχέδιο προφανώς προϋπάρχει του αυτοκινητοδρόμου.
4) Στο τμήμα μετά το Ασπρόχωμα και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή των Τ.Ε.Ι., που αναφέρεται στο έγγραφο του ΟΣΕ, είναι προφανές ότι τα πρόσφατα κατασκευασθέντα έργα του ΜΟΡΕΑ δεν έχουν την παραμικρή συμμετοχή στα από ετών παρουσιαζόμενα πλημμυρικά φαινόμενα για τους ακόλουθους λόγους:
α) Τα έργα του ΜΟΡΕΑ δεν έχουν διαφοροποιήσει την υπάρχουσα δίαιτα των ομβρίων, είτε ανάντη είτε κατάντη τους, και επιτρέπουν την ανεμπόδιστη διέλευση της απορροής της ανάντη λεκάνης, εκτάσεως 700στρ., μέσω οχετού διατομής 4,00×4,00 μ.
β) Τα έργα του ΜΟΡΕΑ δεν αύξησαν τις παροχές προς την υπόψη περιοχή, καθόσον η επιφάνεια των οδοστρωμάτων (~9στρ.) είναι αμελητέα σε σχέση με την επιφάνεια της λεκάνης απορροής του ρέματος (700στρ.).
Όπως προαναφέρθηκε ακόμη και στην περίπτωση που τα οδοστρώματα «γεννούσαν» ύδατα(!), σαν να μην προϋπήρχε αυτή η επιφάνεια προ της κατασκευής, η υποθετική αύξηση είναι εντελώς αμελητέα.
γ) Κατάντη του αυτοκινητοδρόμου και σε απόσταση ~200μ., ευρίσκεται η ΠΕΟ στην οποία καταλήγουν τα όμβρια της προαναφερθείσας λεκάνης μέσω ρέματος, το οποίο σήμερα έχει μετατραπεί σε δρόμο. (Καθόλου ασυνήθης περίπτωση στην σημερινή ελληνική αστική πραγματικότητα).
δ) Κατάντη της ΠΕΟ, στην οποία δεν υφίστανται (ως όφειλαν) εγκάρσια ή διαμήκη αποχετευτικά έργα, κτίστηκαν τα ΤΕΙ τα οποία εμποδίζουν την απορροή των ομβρίων προς την Σιδηροδρομική Γραμμή.
Στην εν λόγω περιοχή σημειώνεται όμως, όπως προκύπτει από τα τοπογραφικά που έχουν συνταχθεί από την ΕΡΓΟΣΕ στα πλαίσια της Μελέτης Κανονικο-ποίησης & Αναβάθμισης της Σ.Γ., η υφιστάμενη ΣΓ έχει 4 εγκάρσια τεχνικά (2,00×1,00μ., Φ40, 1,00×1,00μ, Φ50) που είναι μπαζωμένα ή ανεπαρκώς συντη¬ρημένα.
ε) Τέλος, κατάντη των ΤΕΙ και σχεδόν εν επαφή και «παράλληλα» με τον ποταμό Άρι, υπάρχει το πρώην εργοστάσιο ΛΕΚΚΑ που εμποδίζει την απορροή από την Σ.Γ. και προς τον ποταμό Άρι, που αποτελεί τον τελικό αποδέκτη της περιοχής.
Η ΔΕΥΑΚ, έχοντας διαπιστώσει τόσο τις προαναφερθείσες διαφοροποιήσεις της δίαιτας των ομβρίων από τα ΤΕΙ και το Εργοστάσιο ΛΕΚΚΑ, όσο και το γεγονός ότι πλημμυρικά φαινόμενα στην εν λόγω περιοχή ήταν συνήθη και προϋπήρχαν του ΜΟΡΕΑ, καθόσον το υφιστάμενο ρέμα – δρόμος κατέληγε στην ΠΕΟ και η προς τα κατάντη απορροή του εμποδιζόταν από τα ΤΕΙ και τις άλλες κατά μήκος της ΠΕΟ εγκαταστάσεις, πρόφατα προχώρησε στην ανάθεση αποχετευτικών έργων από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό, και η κατασκευή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.
5) Χαρακτηριστική περίπτωση των επιπτώσεων της ανεπάρκειας των τεχνικών της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ για την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων σε περίπτωση μεγάλης πλημμύρας, είναι η περιοχή του Πάμισου στον Άγιο Φλώρο. Στην περιοχή αυτή υπάρχει γέφυρα της γραμμής του ΟΣΕ υπεράνω του ποταμού Πάμισου πλάτους 10μ. Ο αυτοκινητόδρομος που βρίσκεται ανάντη της γραμμής διέρχεται υπεράνω του ποταμού Πάμισου με δύο γέφυρες με ανοίγματα 73μ. και 30μ., σε απόσταση 1,3 χλμ. από την γέφυρα του ΟΣΕ.
Είναι προφανές ότι όταν η λεκάνη απορροής του Πάμισου παροχετεύεται με υπερεπάρκεια από γέφυρες του αυτοκινητοδρόμου συνολικού ανοίγματος 103μ., δεν συμβαίνει το ίδιο με την εντελώς ανεπαρκή από πλευράς μεγέθους γέφυρα του ΟΣΕ πλάτους 10μ. η οποία πρέπει να παροχετεύσει την ίδια ποσότητα.
Αποτέλεσμα ήταν κατά την πλημμύρα της 06.09.2016, η γραμμή του ΟΣΕ να λειτουργήσει σαν τεχνητό φράγμα στην περιοχή Αγ. Φλώρου – Πάμισου, η στάθμη των υδάτων στην περιοχή της γέφυρας του ΟΣΕ, ανεπαρκούς διατομής, να ανέλθει σχεδόν μέχρι το ύψος των σιδηροτροχιών (βλ. σχετ. συνημμένες φωτογραφίες) και να πλημμυρίσει ολόκληρη η περιοχή ανάντη της γραμμής και της υπόψη γέφυρας του ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινητοδρόμου στον οποίο διεκόπη η κυκλοφορία επί αρκετές ώρες, με σοβαρές επιπτώσεις, μέχρις ότου το εύρος των 10μ. της γέφυρας του ΟΣΕ να παροχετεύσει σταδιακά τα συσσωρευμένα ύδατα της ανάντη τεράστιας λεκάνης.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως επίσης και σε όλες τις άλλες, όπου η σιδηροδρομική γραμμή ευρίσκεται κατάντη του αυτοκινητοδρόμου, (όπως αναφέρεται κατά κύριο λόγο στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΟΣΕ), ο ΜΟΡΕΑΣ κατασκεύασε υποδειγματικά τον αυτοκινητόδρομο σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, παροχετεύοντας ανεμπόδιστα τα ύδατα από ανάντη προς κατάντη σε κάθε θέση, χωρίς να «γεννάει» νέα ύδατα και μη διαταράσσοντας καθόλου την δίαιτα των ομβρίων. Είναι επομένως αυτονόητο ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα μεταξύ αυτοκινητοδρόμου και γραμμής του ΟΣΕ όταν και όπου παρουσιάζονται, έχουν συγκεκριμένες αιτίες απολύτως εκτός ευθύνης ΜΟΡΕΑ.
Για τους λόγους αυτούς είναι προφανώς απαραίτητο να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ των οποίων και η εκτέλεση των απαραίτητων αγωγών ομβρίων εγκάρσια της σιδηροδρομικής γραμμής από τους καθ’ ύλην αρμοδίους προς τούτο Φορείς.
Ειδικά μάλιστα για τα έργα του ΟΣΕ, όπου τον Οκτώβριο του 2016 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κανονικοποίηση και αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Καλό Νερό – Ζευγολατιό – Καλαμάτα, είναι επιβεβλημένο να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενοι στην σχετική απόφαση όροι μεταξύ των οποίων : «Ο επανασχεδιασμός των υφιστάμενων τεχνικών (γέφυρες – οχετοί) ως προς την υδραυλική τους επάρκεια και η ανακατασκευή τους όπου απαιτείται», για την αντιμετώπιση προφανώς των προβλημάτων που προϋπήρχαν της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου ΜΟΡΕΑ και θα υπάρχουν και στο μέλλον στην περίπτωση επανάληψης ακραίων φαινομένων όπως αυτό της 06.09.2016.
Από όσα παραπάνω εκτέθηκαν, είναι προφανές ότι οι ισχυρισμοί που εμπεριέχονται στο παραπάνω σχετικό έγγραφο του ΟΣΕ, είναι εντελώς αβάσιμοι και ανυπόστατοι και ο ΜΟΡΕΑΣ έχοντας ανταποκριθεί πλήρως στις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που άκριτα και αδικαιολόγητα επιχειρείται να του προσαφθούν.

Πηγή: ert.gr/kalamata