Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

Συνδυασμένη μεταφορά επιβατών με τραίνο και ταξί.

 Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, παρέχει στην πόλη της Αθήνας, και στην ευρύτερη περιοχή αυτής, τη δυνατότητα συνδυασμένης μεταφοράς επιβατών με τραίνο και ταξί με ένα ενιαίο εισιτήριο, εύκολα γρήγορα και οικονομικά.
Οι επιβάτες με αφετηρία την πόλη αυτή έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν με ταξί από την πόρτα τους στο Σιδηροδρομικό Σταθμό, ενώ οι επιβάτες με προορισμό την παραπάνω πόλη μπορούν να μεταφερθούν από το Σιδηροδρομικό Σταθμό στον τελικό τους προορισμό με ταξί.

Η υπηρεσία ΤΡΑΙΝΟΤΑΞΙ είναι διαθέσιμη στους επιβάτες από τα σημεία πώλησης (που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή εναλλακτικά μέσα από την ιστοσελίδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (www.trainose.gr).

Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Αθήνας, το ταξί περιμένει τους επιβάτες κατά την άφιξη της αμαξοστοιχίας για να τους μεταφέρει στον τελικό τους προορισμό, ή αντίστροφα, το ταξί που έχει παραλάβει τους επιβάτες από την αφετηρία τους, τους αποβιβάζει στον ίδιο διαμορφωμένο χώρο.

Γενικές πληροφορίες για την υπηρεσία ΤΡΑΙΝΟΤΑΞΙ:

Οι επιβάτες που επιθυμούν να μεταφερθούν με ταξί από ή προς τους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς, δηλώνουν την πρόθεσή τους στο Σημείο Πώλησης (που διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή εναλλακτικά κάνουν την επιλογή του μέσα από την ιστοσελίδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (www.trainose.gr). Με βάση την επιθυμητή διεύθυνση αφετηρίας ή προορισμού, το ηλεκτρονικό σύστημα κάνει την κράτηση και τιμολογεί την υπηρεσία ανάλογα με την αντίστοιχη ζώνη στην οποία ανήκει η αφετηρία ή ο προορισμός.
Ο τίτλος μεταφοράς της υπηρεσίας ΤΡΑΙΝΟΤΑΞΙ είναι ονομαστικός, φέρει τον αριθμό επιβατών ανά όχημα ταξί, αναγράφει την αφετηρία ή τον τελικό προορισμό (ζώνη) του επιβάτη/ επιβατών και εκδίδεται σε δύο αντίτυπα ένα από τα οποία παραδίδεται από τον επιβάτη στον οδηγό του ταξί που τον μεταφέρει.
Μετά την άφιξη των αμαξοστοιχιών στο Σταθμούς, τα προμισθωμένα οχήματα ταξί αναμένουν τους πελάτες που κάνουν χρήση της υπηρεσίας ΤΡΑΙΝΟΤΑΞΙ το πολύ έως και είκοσι (20’) λεπτά από τον χρόνο άφιξης της αμαξοστοιχίας στον ειδικό χώρο στάθμευσης. Αντίστοιχα, ο πελάτης που αναχωρεί από προκαθορισμένη διεύθυνση της ευρύτερης περιοχής της πόλης και κατευθύνεται στο Σιδηροδρομικό Σταθμό λαμβάνει ειδοποίηση από την εταιρία ταξί για τον πραγματικό χρόνο συνάντησης και τα στοιχεία του οχήματος. Το ταξί οφείλει να παραμένει στο σημείο συνάντησης μέχρι και δέκα (10’) λεπτά από τον προκαθορισμένο χρόνο. Σε αντίθετη περίπτωση τα ταξί δεν θα έχουν υποχρέωση εκτέλεσης της διαδρομής, ενημερώνοντας αρμοδίως το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας ταξί.
Το αντίτιμο δεν περιέχει σε καμία περίπτωση χρόνο αναμονής ή στάσης κατά την εκτέλεση διαδρομής προς τον προορισμό του πελάτη.
Σε περίπτωση που ο πελάτης, αναχωρώντας από το Σιδηροδρομικό Σταθμό θελήσει να κατευθυνθεί σε άλλον προορισμό από αυτόν που έχει αναφέρει στον οδηγό και το αντίτιμο είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει κλείσει τότε γίνεται νέα έναρξη «σημαίας» με έκδοση αντίστοιχης απόδειξης προς τον πελάτη.
Η υπηρεσία ταξί θα παρέχεται στο δικαιούχο σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης των αμαξοστοιχιών. (Τα οχήματα ταξί έχουν δεσμευθεί και υποχρεούνται να αναμένουν τους επιβάτες στις περιπτώσεις αυτές). Η παροχή έκπτωσης προς τον επιβάτη για επόμενο ταξίδι λόγω καθυστέρησης δεν ισχύει για το αντίτιμο της υπηρεσίας ταξί.
Οι τιμές μεταφοράς για τη χρήση της υπηρεσίας ΤΡΑΙΝΟΤΑΞΙ είναι διαβαθμισμένες ανά ζώνες στην περιοχή της Αθήνας. Ο επιβάτης έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί τις τιμές ανά ζώνη τόσο από τα εκδοτήρια που υποστηρίζουν την υπηρεσία, όσο και από τους σχετικούς χάρτες απεικόνισης και αντιστοίχισης (ζώνη / τιμή).

Ακολουθούν οι χάρτες με τις ζώνες και τις τιμές μετακίνησης για την υπηρεσία ΤΡΑΙΝΟΤΑΞΙ.

Επισυναπτομενα Αρχεια: