Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

Πότε συνταξιοδοτούνται γονείς ανηλίκων που θεμελιώνουν δικαίωμα το 2017.

Αποτέλεσμα εικόνας για συνταξειςΉδη από το 2010 με τον ν.3863 η δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης των μητέρων με ανήλικο έχει ήδη καταργηθεί για όσες μητέρες ανηλίκων συμπληρώνουν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις από 1/1/2013 και μετά.

Για τις υπόλοιπες μητέρες διατηρήθηκαν αν και αυξημένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης χαμηλότερα των 62 και 67 ετών μέχρι που εκ νέου αυξήθηκαν με τις διατάξεις του περασμένου καλοκαιριού.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τις μητέρες ανηλίκων αυξήθηκαν δραματικά με τις τελευταίες ρυθμίσεις (ν.4336 και 4337 του 2015), οι οποίες θέσπισαν το 55ο έτος ως αφετηρία για τη συνταξιοδότηση των μητέρων που δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις μέχρι την 18/8/2015. Πρόκειται κυρίως για τις ασφαλισμένες γυναίκες που έχουν συμπληρώσει τις κατά περίπτωση απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης την τριετία 2010, 2011 και 2012 και ανέμεναν να συμπληρώσουν και το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας (50ο ή 52ο ή 57ο κ.λπ.).

Παρά τι δυσμενείς μεταβολές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των μητέρων, εξακολουθούν να υπάρχουν δυνατότητες συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του ανηλίκου για πολλές κατηγορίες γυναικών και σε κάποιες περιπτώσεις και ανδρών (πατέρων στο δημόσιο).
Ειδικότερα για το έτος που έρχεται, το 2017, το καθεστώς συνταξιοδότησης των γονέων με ανήλικο διαμορφώνεται ω εξής:

Α. ΜΗΤΕΡΕΣ -ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

1. Μητέρες ανηλίκου ή χήροι πατέρες ανηλίκου με θεμελίωση το 2010.
– Όρια ηλικίας όπως ίσχυαν μέχρι τις 19/8/2015
Οι μητέρες ανηλίκου με πρόσληψη στο δημόσιο μετά την 1/1/1983 που έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και είχαν ανήλικο μέχρι 31/12/2010 είχαν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας τους με πλήρη σύνταξη.

– Νέα όρια ηλικίας

Στην περίπτωση όμως που έχουν συμπληρώσει μέχρι το 2010 25 χρόνια ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου, δηλαδή μέχρι τις 18/8/2015, ακολουθούν τις νέες αυξήσεις των ορίων ηλικίας στη συνταξιοδότησή τους. Το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με το έτος κατά το οποίο θα συμπληρώσουν την ηλικία των 50 ετών.
Συγκεκριμένα, για το 2017 ισχύουν τα ακόλουθα: Οι μητέρες που συμπληρώνουν το 50ό έτος της ηλικίας τους το 2017, δηλαδή όσες είναι γεννημένες το 1967 θα αποχωρήσουν σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών.

2. Γονείς ανηλίκου (μητέρες- πατέρες) με θεμελίωση το 2011 η 2012.
– Όρια ηλικίας όπως ίσχυαν μέχρι τις 19/8/2015.
Όσοι γονείς ανηλίκων με πρόσληψη στο δημόσιο μετά την 1/1/1983 συμπλήρωναν την 25ετία το 2011 ή το 2012 θεμελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα για να συνταξιοδοτηθούν αντίστοιχα, σε ηλικία 52 ή 55 ετών με πλήρη σύνταξη.

– Νέα όρια ηλικίας

Στην περίπτωση όμως που έχουν μέχρι το 2011 ή 2012 συμπληρώσει την 25ετία και είχαν ανήλικο παιδί αλλά δεν έχουν συμπληρώσει αντίστοιχα το 52ο ή το 55ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 18/8/2015 ακολουθούν τις νέες αυξήσεις των ορίων ηλικίας. Η αύξηση θα είναι ανάλογη με το έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν την ηλικία των 52 ή των 55 ετών.
Συγκεκριμένα, για το 2017 ισχύουν τα ακόλουθα: Οι γονείς ανηλίκων που συμπλήρωσαν την 25ετία μέχρι το 2011 και συμπληρώνουν το 52ο έτος της ηλικίας τους το 2017, δηλαδή είναι γεννημένοι το 1965, θα συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών. Οι γονείς ανηλίκων που συμπλήρωσαν την 25ετία μέχρι το 2012 και συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2017, δηλαδή είναι γεννημένοι το 1962, θα συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.

B. ΜΗΤΕΡΕΣ -ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ

1. Μητέρες ανηλίκου ή χήροι πατέρες ανηλίκου με κατοχύρωση το 2010
– Όρια ηλικίας όπως ίσχυαν μέχρι τις 18/8/2015
Οι μητέρες ανηλίκου που έχουν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο μέχρι 31/12/2010 είχαν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 50ού έτους με μειωμένη ή του 55ου με πλήρη σύνταξη.

– Νέα όρια ηλικίας

Η δυνατότητα αυτή παραμένει μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει το κατά περίπτωση όριο ηλικίας πριν από την ψήφιση του νέου νόμου. Σε αντίθετη περίπτωση η επιβάρυνση είναι μεγάλη καθώς ακολουθούν τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας του νέου νόμου.
Η αύξηση του ορίου ηλικίας εξαρτάται και ορίζεται από το έτος κατά το οπαίο η ασφαλισμένη θα συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτούνταν για τη συνταξιοδότησή της σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις.

Συγκεκριμένα, για το 2017 ισχύουν τα ακόλουθα: Οι μητέρες που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα το 2010, αλλά συμπληρώνουν το 50ό έτος της ηλικίας τους για λήψη μειωμένης σύνταξης το 2017, δηλαδή γεννημένες το 1967, συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών. Οι μητέρες που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα το 2010 αλλά συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους για λήψη πλήρους σύνταξης το 2017, δηλαδή γεννημένες το 1962, συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.

2. Μητέρες ανηλίκου ή χήροι πατέρες ανηλίκου με κατοχύρωση το 2011 ή το 2012.
– Όρια ηλικίας όπως ίσχυαν μέχρι τις 18/8/2015.
Οι μητέρες ανηλίκου που έχουν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο μέχρι το 2011 είχαν την δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 52ου έτους με μειωμένη σύνταξη ή του 57ου με πλήρη, ενώ εάν συμπλήρωναν τις ίδιες προϋποθέσεις το 2012 είχαν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη με τη συμπλήρωση του 55ου έτους ή με πλήρη του 60ού.

– Νέα όρια ηλικίας

Οι μητέρες που δεν έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις ακολουθούν τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας.
Συγκεκριμένα, για το 2017 ισχύουν τα ακόλουθα: Οι μητέρες που κατοχύρωσαν δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης το 2011 αλλά συμπληρώνουν το 52ο έτος της ηλικίας τους το 2017, δηλαδή γεννημένες το 1965, θα συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών. Οι μητέρες που κατοχύρωσαν δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης το 2011 αλλά συμπληρώνουν το 57ο έτος το 2016, δηλαδή γεννημένες το 1960, θα συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.
Οι μητέρες που κατοχύρωσαν δικαίωμα το 2012 για λήψη μειωμένης σύνταξης αλλά συμπληρώνουν το 55ο έτος το 2017, δηλαδή είναι γεννημένες το 1962, θα συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.
Οι μητέρες που κατοχύρωσαν δικαίωμα το 2012 για λήψη πλήρους σύνταξης αλλά συμπληρώνουν το 60ό έτος το 2017, δηλαδή είναι γεννημένες το 1957, θα συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών και 8 μηνών.

Λύστε τις απορίες σας

Κάθε εβδομάδα η «ΜτΚ» προσφεύγει στις γνώσεις και την εμπειρία της κ. Γούναρη για όλα τα θέματα του ασφαλιστικού και του συνταξιοδοτικού που ενδιαφέρουν τους αναγνώστες. Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας απευθείας στην κ. Γούναρη (gounarilia@gmail.com) ή στη «Μακεδονία» στο fax: 2310 534854 ή το email: makthes@makthes.gr με την επισήμανση, υπόψη κυρίας Γούναρη.


Πηγή: makthes.gr