Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Αύριο η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ

Αύριο Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου και ώρα 15:00, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 
1ον.- Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. υπ’ αριθ. 1058/19-07-2016, 1059/02-08-2016, 1060/24-08-2016, 1061/01-09-2016, 1062/20-9-2016, 1063/06-10-2016, 1064/03-11-2016, 1065/17-11-2016. 

2ον.- Τροποποίηση της 4930/02-4-2012 απόφασης του Δ.Σ. 

3ον.- Έγκριση προγραμμάτων Βασικής εκπαίδευσης των «Κλάδων Τεχνικού Ελεγκτή & Υπεύθυνου Κυκλοφορίας» της Rail Cargo Logistics – Goldair. 

4ον.- Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε εργαζομένους συνεπεία εκτάκτων αναγκών. 

5ον.-Περιγραφή θέσεων εργασίας στη Δ/νση Κυκλοφορίας, σε εφαρμογή της αριθ.Φ8/44656/2148/19.10.2016 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 

60ν.-Περιγραφή θέσεων εργασίας στη Δ/νση Συντήρησης Γραμμής, σε εφαρμογή της αριθ.Φ8/44656/2148/19.10.2016 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 

7ον.-Περιγραφή νέων θέσεων εργασίας και Προσοντολόγιο στη Δ/νση Σιδηροδρομικών Συστημάτων & κωδικοποίηση αυτών σε εφαρμογή της αριθ.Φ8/44656/2148/19.10.2016 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 

8ον.-Περιγραφή νέων θέσεων εργασίας και Προσοντολόγιο της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία προστέθηκε στο ισχύον Οργανόγραμμα σε εφαρμογή της αριθ.Φ8/44656/2148/19.10.2016 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 

και 9ον.- Ανακοινώσεις.