Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

Στην προτελευταία θέση της Ε.Ε. η Ελλάδα στις μεταφορές.

Η χώρα μας συγκαταλέγεται στους ουραγούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης με βάση 30 δείκτες που μετρούν επιδόσεις στον τομέα των μεταφορών. 
Καλές επιδόσεις στα έργα, προβληματικοί στα τροχαία ατυχήματα, παρά τη σημαντική βελτίωση των τελευταίων ετών.
Στην προτελευταία θέση (μαζί με την Ουγγαρία) μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. βρίσκεται η Ελλάδα στον ετήσιο πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επιδόσεις σε 30 κατηγορίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές των μεταφορών. Πρόκειται για δείκτες που μετρούν τη λειτουργία των αγορών σιδηροδρομικών, οδικών μεταφορών (π.χ. το επίπεδο ανταγωνισμού), την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις μεταφορές, την ποιότητα των υποδομών, τα τροχαία ατυχήματα στους οδικούς άξονες κ.λπ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, «στόχος του Πίνακα αποτελεσμάτων είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη στον προσδιορισμό πεδίων όπου απαιτούνται κατά προτεραιότητα επενδύσεις και δράση. Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Ε.Ε. εμβαθύνει περαιτέρω την εσωτερική αγορά μεταφορών και προωθεί τη μετάβαση προς κινητικότητα με χαμηλές εκπομπές, δύο προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ».

Ειδικά για την Ελλάδα επισημαίνεται πως η αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών είναι μονοπώλιο, τόσο για τις μεταφορές εμπορευμάτων όσο και επιβατών. Ο αριθμός των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων για εικαζόμενες παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών ήταν σχετικά χαμηλός στα τέλη του Ιουλίου 2016. Η Ελλάδα έχει μεταφέρει το 98% των οδηγιών της ΕΕ σχετικά με τις μεταφορές στο εθνικό της δίκαιο.

Η Ελλάδα παρουσιάζει καλές επιδόσεις όσον αφορά την ολοκλήρωση του κεντρικού διευρωπαϊκού δικτύου (ΔΕΔ-Μ), καθώς έχει ολοκληρωθεί το 76% του κεντρικού οδικού δικτύου και το 80% του συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου. Το δίκτυο τραίνων υψηλής ταχύτητας παραμένει στο 55% της ολοκλήρωσής του.

Όσον αφορά την ποιότητα των μεταφορικών υποδομών, τα αεροδρόμια και το οδικό δίκτυο κατατάσσονται κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ. Αντίθετα, τα ελληνικά λιμάνια και ειδικότερα η σιδηροδρομική υποδομή έχουν σχετικά χαμηλή βαθμολογία. Η έγκαιρη παράδοση των αποστολών βρίσκεται κάτω του μέσου όρου.

Οι οδηγοί στην Ελλάδα σπαταλούν πολύ χρόνο εξ αιτίας της συμφόρησης στους δρόμους, γεγονός που τοποθετεί την Ελλάδα δεύτερη από το τέλος σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ. Ο αριθμός των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων είναι πολύ μικρός.

Οσον αφορά στις «πράσινες μεταφορές», τόσο το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα καύσιμα για μεταφορές όσο και το ποσοστό των καινούργιων αυτοκινήτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα είναι επίσης χαμηλά, αλλά παρουσιάζουν αύξηση σε σύγκριση με την τελευταία περίοδο αναφοράς.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα της οδικής ασφάλειας έχουν βελτιωθεί εντυπωσιακά από το 2010. Ωστόσο, ο αριθμός των θυμάτων από τροχαία στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ: 74 θύματα ανά εκατομμύριο κατοίκων. Το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ (16% σε σύγκριση με μέσο όρο 22%). Ο βαθμός ικανοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τις μεταφορές είναι κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ για όλα τα μέσα μεταφοράς, παρουσιάζοντας γενικότερα θετική τάση.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων συγκεντρώνει δεδομένα από διάφορες δημόσιες πηγές (όπως η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ). Μπορεί κανείς να τον συμβουλευθεί είτε ανά χώρα είτε ανά θέμα (εσωτερική αγορά, επενδύσεις και υποδομές, ενεργειακή ένωση και καινοτομία, ανθρώπινο δυναμικό).

Πηγή: euro2day.gr