Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

Ο σιδηρόδρομος και οι διαφορετικές ζώνες ώρας σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία.


H σταθερή ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά καθιερώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 1883, για να διευκολύνει τη μετακίνηση στους σιδηροδρόμους.

Πριν από αυτή τη ρύθμιση η ώρα στις περισσότερες πολιτείες και πόλεις ήταν καθαρά τοπική υπόθεση. Σημείο αναφοράς για τους κατοίκους ήταν τα δημόσια ρολόγια τα οποία ήταν τοποθετημένα είτε σε καμπαναριό εκκλησίας είτε στο παράθυρο του ωρολογοποιού της πόλης.

Το νέο σύστημα χρόνου δεν έγινε αποδεκτό αμέσως από όλες τις Πολιτείες. Σταδιακά όμως η χρήση της σταθερής ώρας αυξήθηκε λόγω των προφανών προτερημάτων που προσέφερε στην επικοινωνία και στα ταξίδια.

Το 1918, η τυποποιημένη μορφή ώρας, έγινε και νόμος του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών. Το όνομα αυτού «Act of March». Η ιδέα της εναλλαγής της ώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες σε θερινή και χειμερινή δεν βρήκε ένθερμους υποστηρικτές.

Η θερινή ώρα υιοθετήθηκε σε εθνικό επίπεδο στις αρχές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά το τέλος του η χρήση υιοθετήθηκε από διαφορετικές πόλεις. Ο νόμος «Uniform Time Act» του 1966 προβλέπει την ενιαία αρχή και λήξη της θερινής και της χειμερινής ώρας, ωστόσο δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν τοπικές εξαιρέσεις στη χρήση της.

Τα επόμενα χρόνια το Κογκρέσο μετέφερε την αρμοδιότητα τροποποίησης της Εθνικής Ώρας, στο Υπουργείο Μεταφορών. Οι ζώνες ώρας έχουν αλλάξει σημαντικά από τότε. Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν 11 ζώνες ώρας.

Εννέα ζώνες ώρας στη Ρωσία

Στη ρωσική επικράτεια, υπάρχουν εννέα διαφορετικές ζώνες ώρας. Τα όρια των χρονικών ζωνών, συμπίπτουν με τα όρια των περιφερειών της χώρας. Στη Γιακουτία και στη Σαχαλίνη υπάρχουν διαφορετικές ζώνες ώρας εντός της επικράτειας τους.

Κατά τη διάρκεια της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, σε κάθε περιοχή της χώρας χρησιμοποιείτο η τοπική ηλιακή ώρα, η οποία υπολογιζόταν ανάλογα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες. Όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι και στη Ρωσία ο σιδηρόδρομος "συγχρόνισε" όλα τα ρολόγια σε κοινή ώρα, αυτή της Αγίας Πετρούπολης.

Ο Λένιν καθιέρωσε το 1919 το διαχωρισμό της χώρας σε 11 χρονικές ζώνες. Για πρώτη φορά εφαρμόσθηκαν οι διαφορετικές ζώνες ώρας το 1917. Ωστόσο, το 1930, αποφασίστηκε να μην υπάρξει επιστροφή στη χειμερινή ώρα. Το 1981 καθιερώθηκε η ώρα «Διατάγματος». Το 1991, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ακυρώθηκε η παλαιά ώρα «Διατάγματος».

Πηγή: cnn.gr