Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και Intrasoft.

Σύμβαση συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων υπέγραψε η Intrasoft International, με στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας και την εκπόνηση πλάνων και προϊόντων επικοινωνίας.
«Το τετραετές συμβόλαιο που υπεγράφη, τονίζει την εκτεταμένη εμπειρία της Intrasoft στον τομέα της επικοινωνίας και τη θέση της ως κορυφαίου προμηθευτή υπηρεσιών επικοινωνίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων έχει ως αποστολή την ενίσχυση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη. Αναπτύσσει, προάγει και παρακολουθεί τα πρότυπα της Ε.Ε., όσον αφορά στη σιδηροδρομική συνεργασία και την ασφάλεια. Είναι επίσης υπεύθυνος για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας.
Η Intrasoft International από την πλευρά της, θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από το γραφιστικό σχεδιασμό έως την παροχή στρατηγικών συμβουλών για επικοινωνιακές δράσεις.
Επιπλέον, η ομάδα επικοινωνίας της εταιρείας θα αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση μελετών και έρευνας για τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και την αξιολόγηση των επιπτώσεων των δράσεων επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας το πρόσφατα ανεπτυγμένο εργαλείο VARID.

Πηγή: naftemporiki.gr