Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

Ο ΟΣΕ για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ στην Ελληνική νομοθεσία.

Σε ανακοίνωση του ο ΟΣΕ αναφέρει:
Την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2012/34/ΕΕ στην ελληνική νομοθεσία.
Η οδηγία στοχεύει στην προώθηση του ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου στην Ευρώπη και είναι, ως εκ τούτου, θεμελιακής σημασίας για τον ΟΣΕ.
Οι βασικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:
- Ο ΟΣΕ ορίζεται σαν ο μοναδικός διαχειριστής της υποδομής και παγιώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας του.
- Καθιερώνεται η διαδικασία στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του σιδηροδρομικού συστήματος
- Με την έγκριση του 5ετούς επιχειρησιακού προγράμματος του ΟΣΕ, το κράτος οφείλει να ισοσκελίσει τα έσοδα και τα έξοδα του Οργανισμού
- Διαχωρίζεται σαφώς η υποδομή από την εκμετάλλευση, έστω και με λογιστικό διαχωρισμό
- Είναι δυνατή η εξαίρεση από τις βασικές διατάξεις του νόμου των μη-στρατηγικών στοιχείων του δικτύου (περιφερειακές, προαστιακές και αστικές γραμμές, μετρικές και τουριστικές γραμμές)
- Προσδιορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού των τελών χρήσης υποδομής κατά πολύ συμφερότερος από τον τρέχοντα
- Προσδιορίζονται βασικές ρυθμίσεις για την κατανομή και τη διαχείριση της χωρητικότητας του δικτύου
Ο νέος νόμος ανοίγει πολύ ευνοϊκές προοπτικές για τον ΟΣΕ με προϋπόθεση την σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νόμου.
Όλοι μαζί θα εργαστούμε με τόλμη, δημιουργική φαντασία και μεθοδικότητα ώστε σύντομα να προτείνουμε ρυθμίσεις και δράσεις τέτοιες που να επανατοποθετήσουν τον Οργανισμό στη θέση που του ταιριάζει.