Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

Θ. Παπαθεοδώρου: «Προβλήματα στην Αιγιάλεια λόγω εργασιών στη σιδηροδρομική γραμμή».

Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σπίρτζη Χρήστο
ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στον Δήμο Αιγιαλείας εξαιτίας των εργασιών κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής.»


Το προηγούμενο διάστημα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και διαβουλεύσεις των τοπικών αρχών με τους αρμόδιους του έργου της Νέας Σιδηροδρομικής γραμμής -τμήμα Ροδοδάφνη Πάτρα- καθώς και μετά την τελευταία επίσκεψη κλιμακίου (12-02-16) υπό τον Δν/τα σύμβουλο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ενέργεια σχετικά με την προβληματική κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Αιγιαλείας εξαιτίας των τεχνικών παρενεργειών από το έργο. Αυτές έχουν άμεση βλαπτική επίδραση στην περιοχή και στις περιουσίες των κατοίκων, με κίνδυνο μάλιστα δυσχερέστερων καταστάσεων στο μέλλον. Αναλυτικότερα υπενθυμίζουμε και επισημαίνουμε :α) την ανεπάρκεια στις υδραυλικές μελέτες του έργου οι οποίες αφορούν όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Αιγιαλείας και οι οποίες δεν επαρκούν για την απορροή των όμβριων υδάτων στην θάλασσα. Οι διαστάσεις των νέων τάφρων απορροής που κατασκευάζονται από το έργο είναι τουλάχιστον πενταπλάσιες από αυτές των αποδεκτών, γεγονός που τους καθιστά ανεπαρκείς σε διαστάσεις για τα προβλεπόμενα φορτία λόγω αύξησης των μη απορροφητικών επιφανειών.Συνυπολογίζοντας τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, καθώς και τη διάβρωση των ακτών, θεωρούμε χωρίς καμία υπερβολή ότι και το έργο και η ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο και απαιτείται η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος με τις απαραίτητες μελέτες και τα αντίστοιχα τεχνικά έργα.β) απαραίτητη η διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού εκατέρωθεν της Ανισόπεδης Διάβασης (ΑΔ9) στην περιοχή του Σ.Σ Αιγίου, η οποία και προβλεπόταν στην αρχική μελέτη. Η συγκεκριμένη παράλειψη εκτός του ότι αποτελεί επικίνδυνη κυκλοφοριακή κακοτεχνία, δημιουργεί πρόβλημα στην πρόσβαση στον σταθμό αλλά
και γενικότερα στην ευρύτερη κυκλοφορία δεδομένου ότι συνδέει δύο μεγάλους άξονες δηλαδή την Οδό Κορίνθου με την Ν. Πλαστήρα και μπορεί να λειτουργήσει ως μικρή περιμετρική πρόσβασης στον Σ.Σ. χωρίς να επιβαρύνει το κέντρο της πόλης. Το τελικό κόστος της πλήρους διαπλάτυνσης (εφόσον επιλεχτεί) θα είναι ελάχιστο σε σχέση με τα οφέλη που θα απολαύσει το έργο και η πόλη.γ) αναγκαίες οι ασφαλτοστρώσεις όλων των παράπλευρων (SERVICE ROADS) στην Ν.Σ.Γ. οδών με μικρό κόστος μάλιστα, αφού η υποδομή είναι έτοιμη. Οι συγκεκριμένες οδοί ενώ συνδέουν μεγάλους παραλιακούς οικισμούς και διέρχονται μέσα από καλλιεργημένες και κατοικημένες εκτάσεις, προβλέπεται να μείνουν στρωμένες με αμμοχάλικο σύμφωνα με την αρχική μελέτη, δημιουργώντας έτσι τεράστιο πρόβλημα ρύπανσης. δ)απαραίτητες οι εργασίες πρόληψης στο ρέμα Αμφιτρίτης - περιοχή Ροδοδάφνης.Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ρέμα Αμφιτρίτης, στο βαθμό που μετά τηνκατασκευή των έργων γίνεται ο τελικός αποδέκτης πολύ μεγάλης περιοχής ,η δεαπόληξή του είναι πολύ μικρή και αποφραγμένη. Είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα.ε) σημαντικές οι προσθήκες τεχνικών εργασιών που πρέπει να υλοποιηθούν στις περιοχές Σελιανιτίκων - Λόγγου - Πανοράματος. Στην περιοχή των Σελιανιτίκων πρέπει να διαμορφωθούν οι βοηθητικοί δρόμοι-παρακάμψεις ώστε απρόσκοπτα να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της περιοχής. Στην περιοχή Λόγγου πρέπει να ολοκληρωθεί η γέφυρα και η κατασκευή των αρδευτικών αυλακιών και των πεζοδρομίων και ασφαλτοστρώσεων όπου αυτές προβλέπονται. Στην περιοχή Πανοράματος πρέπει να κατασκευασθεί ο προβλεπόμενος αποχετευτικός αγωγός στην είσοδο του οικισμού πριν αυτή ασφαλτοστρωθεί.Ερωτάται ο κύριος Υπουργός :1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η προβληματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής και με πιο χρονοδιάγραμμα;2. Πώς αξιολογούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας τα ανωτέρω στοιχεία προκειμένου να συμπεριληφθούν οι απαραίτητες εργασίες στις εργασίες κατασκευής του έργου της Νέας Σιδηροδρομικής γραμμής -τμήμα Ροδοδάφνη-Πάτρα;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Πηγή: pelop.gr