Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να έχει το σιδηροδρομικό δίκτυο που της αξίζει.

Στη χώρα μας ο Σιδηρόδρομος παρουσιάζει μια Πανευρωπαϊκή και ίσως παγκόσμια πρωτοτυπία: τα τελευταία 15, τουλάχιστον, χρόνια κατευθυνόταν στην απαξίωση. Ένα ασφαλές γρήγορο και οικονομικό μέσο μετακίνησης σε συνδυασμό με τις γραμμές ‘’στολίδια’’ από πλευράς φυσικού κάλλους επιχειρήθηκε να υποβαθμιστεί.

Η απαξίωση που προέκυψε έκανε μεγάλη ζημιά στον σιδηρόδρομο ως τρόπο ζωής και αυτός ήταν ο στόχος. Επί χρόνια το δίκτυο ήταν πλημμελώς συντηρημένο, υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις στα έργα, απουσία αναβάθμισης των σταθμών και των χώρων αναμονής που θύμιζαν, σε πολλές περιπτώσεις, περίοδο του Μεσοπόλεμου αλλά και άλλοι λόγοι που έχουν να κάνουν με συμφέροντα που ήθελαν καθηλωμένο τον σιδηρόδρομο, συνέβαλαν στην απαξίωση του από τους επιβάτες.

Για δεκαετίες, που μας φέρνουν στην περίοδο της μεταπολεμικής Ελλάδας, είναι σαφές πως πριμοδοτήθηκαν οι οδικές μεταφορές, με τα φορτηγά και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ να αναλαμβάνουν τη διακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών στον Ελλαδικό χώρο. Ουσιαστικά το δίκτυο του ΟΣΕ δεν αναπτύχθηκε καθόλου σε όλο αυτό το διάστημα. Αντίθετα συρρικνώθηκε με την εγκατάλειψη γραμμών όπως αυτές του Λαυρίου, της Αλεξανδρούπολης και της Πελοποννήσου. Πολλές μάλιστα από αυτές εγκαταλείφθηκαν αφού δαπανήθηκαν εκατομμύρια για την ανακαίνιση τους.

Επιπλέον υπήρξε η πολιτική του εταιρικού κατακερματισμού της Σιδηροδρομικής Οικογενείας του ΟΣΕ και οι διαπραγματεύσεις για ένα αδιόρατο χρέος που ‘’κυνηγά’’ το σιδηρόδρομο χωρίς να αναλύεται από πού προέρχεται.

Σε αυτό δεν είναι άμοιρη ευθυνών και η σιδηροδρομική οικογένεια, που ενώ σήμερα είναι λαλίστατη ακόμη και αν αλλάξει θέση ένα γραφείο, όταν συνέβαιναν όλα τα προηγούμενα ή σιωπούσε συνδικαλιστικά ή αντιδρούσε επιδερμικά ή διαπραγματεύονταν πρόσκαιρα οφέλη που επιβάρυναν την κατάσταση χωρίς σχεδιασμό για το μέλλον.
Όλα αυτά, όμως, σταδιακά επιδιώκεται να τοποθετηθούν στο παρελθόν. Αποτελεί πολιτική επιλογή το τρένο, από επίπεδο προαστιακού μέχρι ΠΑΘΕ, να ξαναγίνει κομμάτι της καθημερινότητας για τον πολίτη.

Πέραν αυτού, όμως, ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας είναι να αποτελέσουν οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες βασικό πυλώνα της διαφαινόμενης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Στόχος είναι η χώρα να γίνει ένα διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο για την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη που θα μεταφέρει εμπορεύματα κυρίως από την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Ο σιδηρόδρομος σε συνδυασμό με ανάπλαση λιμανιών και οδικών αρτηριών και αεροδρομίων, μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στη φιλόδοξη αυτή στοχοθεσία της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλο βάρος της ευθύνης υλοποίησης αυτού του σχεδιασμού πέφτει στην ΕΡΓΟΣΕ. Βασικός στρατηγικός μας στόχος η ανάπτυξη του Σιδηροδρομικού δικτύου με σύγχρονα πρότυπα, η ανατροπή του σημερινού ισοζυγίου ανάμεσα σε σιδηροδρομικά και οδικά έργα προς όφελος των πολιτών , της επιχειρηματικότητας και του περιβάλλοντος και η διασφάλιση της ορθής αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων.

Παράλληλα σχεδιάσαμε και ένα νέο άξονα ανάπτυξης της εταιρίας. Και αυτός δεν είναι άλλος από την εξωστρέφεια. Και λέγοντας εξωστρέφεια εννοώ, πως η εταιρία εκπονεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να επεκταθεί εκτός συνόρων, προσφέροντας υπηρεσίες σύμβουλου σε κράτη ή οργανισμούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου και συμμετέχοντας σε σχήματα υλοποίησης μελετών και έργων.

Για την γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Αθήνα-Πάτρα, οι προτεραιότητες μας έχουν να κάνουν με την περαίωση και τον εκσυγχρονισμό του βασικού δικτύου της χώρας (ΠΑΘΕΠ). Ήδη όλα τα έργα προχωρούν με ταχυτάτους ρυθμούς, έχουμε ξεμπλοκάρει τα χρηματοδοτικά εργαλεία και αναμένεται να περαιωθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων.

Ασχολούμαστε επίσης με την δημιουργία νέων γραμμών αλλά και με την αναβάθμιση των υφισταμένων δικτύων πόλεων και προαστιακών σιδηροδρόμων αλλά και με την σύνδεση με τα λεγόμενα λιμάνια ‘’κλειδιά’’, εναρμονίζοντας το ελληνικό δίκτυο με τις Ευρωπαϊκές ανάγκες διαλειτουργικότητας και ενισχύοντας το ρόλο των σιδηροδρομικών συνδυαστικών μεταφορών.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, σε συνεργασία με την ΕΡΓΟΣΕ, έχει διαμορφώσει 4 προτάσεις συνδυασμένων μεταφορών οι οποίες έχουν κατατεθεί στο Επενδυτικό Portal της Commission (Πλάνο Juncker) .Το Υπουργείο και η ΕΡΓΟΣΕ προχωρούν στην ωρίμανση των έργων αυτών προκειμένου να μπορέσουν να εξασφαλίσουν πόρους και να υλοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Η πρώτη πρόταση, έτσι όπως κατατέθηκε, είναι ο Δυτικός Άξονας Πελοποννήσου με παράλληλη αναβάθμιση τεσσάρων λιμανιών κρουαζιέρας, αλλά και την Αρχαία Ολυμπία, που αποτελεί ένα μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο για τη χώρα.

Η δεύτερη είναι η σιδηροδρομική σύνδεση Κορωπί-Λαύριο, με παράλληλη αναβάθμιση του Λιμένα Λαυρίου, αλλά και τη μετεξέλιξη της οδικής σύνδεσης σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Το έργο αυτό μπορεί να δώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία και να μειώσει τους χρόνους στις μεταφορές επιβατών και τουριστών στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Η τρίτη πρόταση που κατατέθηκε είναι η αναβάθμιση της υπάρχουσας γραμμής από την Αλεξανδρούπολη ως το Ορμένιο με παράλληλη αναβάθμιση του Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, καθώς μπορεί να συνδέσει τη Μεσόγειο με το Λιμάνι του Μπουργκάς, παρακάμπτοντας τα στενά του Βοσπόρου, κάτι που είναι πολύ σημαντικό στη μετακίνηση εμπορευμάτων. Ιδιαίτερη σημασία απέκτησε πλέον η Αλεξανδρούπολη μετά την πρόθεση δημιουργίας ενός αποθηκευτικού χώρου LNG(liquefied Natural Gas)στα πλαίσια της κατασκευής του ΤΑP.

Και τέλος η σιδηροδρομική Εγνατία. Ένα έργο μακράς πνοής που μπορεί να συνδέσει την Αλεξανδρούπολη με την Κρυσταλλοπηγή (Ελληνοαλβανικά σύνορα) και σε βάθος χρόνου με το Λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Έργο σημαντικό για τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μετακινήσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, παρέχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία έτσι ώστε η χώρα μας να αποτελέσει ένα διαμετακομιστικό κόμβο για τον ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο.

Για να γίνει, όμως, αυτό θα πρέπει ο ελληνικός σιδηρόδρομος να πάρει ζωή, να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει τη ραγδαία εξέλιξη των μέσων σταθερής τροχιάς σε όλο τον κόσμο.

Η ΕΡΓΟΣΕ κάνει ότι περνά από το ‘’χέρι’’ της έτσι ώστε να παραδώσει στον πολίτη αλλά και στις εμπορικές μεταφορές ένα σύγχρονο σιδηρόδρομο, που σέβεται το περιβάλλον και το δημόσιο χρήμα.

Ένα σιδηρόδρομο που προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με γνώμονα την ασφάλεια του επιβάτη ,που μειώνει αποστάσεις και χρόνους ταξιδίου, που προωθεί τις συνδυασμένες μεταφορές, που συνδέει την χώρα με το υπόλοιπο Ευρωπαϊκό δίκτυο…

Ένα Σιδηρόδρομο ισχυρό, συμμέτοχο στο δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών της χώρας, όπου όλοι θα έχουν μερίδιο και δεν θα υπάρχουν ‘’προνομιακοί’’ παίχτες σε βάρος των πολιτών και της ανάπτυξης.

Η σύνδεση του τρένου με λιμάνια και οδικά δίκτυα θα καταστήσει τη χώρα μέρος ελκυστικό για επενδύσεις, που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος έτσι ώστε να εισρεύσουν κεφάλαια…

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να έχει το σιδηροδρομικό δίκτυο που αξίζει σε μια αναπτυγμένη χώρα του 21ου αιώνα. Μπορούμε και πρέπει να Πάμε Τρένο…

O Θάνος Βούρδας είναι Μηχανικός και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ από τον Ιούνιο του 2015.

*Άρθρο του Θάνου Βούρδα, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ στο ypodomes.com