Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Πρόταση της ΠΕΣΟΣΕ για την σηματοδότηση της γραμμής ΣΚΑ-ΚΙΑΤΟ.

Με έγγραφο της προς τον πρόεδρο του ΟΣΕ κ. Γιώργο Αποστολόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Πετράκη και τον Διευθυντή Κυκλοφορίας κ. Κωνσταντίνο Χρυσάγη η Πανελλήνια Ένωση Σταθμαρχών ΟΣΕ τους γνωστοποιεί την πρόταση της για την σηματοδότηση της γραμμής ΣΚΑ- ΚΙΑΤΟ.
Στο Έγγραφο της η ΠΕΣΟΣΕ αναφέρει: 
Στο ΔΣ της ένωσης μας στις 19/5/2016 μετά από διεξοδική συζήτηση ενεκρίθη ανάλυση-πρόταση για την σηματοδότηση της γραμμής ΣΚΑ-Κιάτου.
Κατά την θεώρηση μας νομίζουμε ότι αυτή η πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα. Για αυτό σας την επισυνάπτουμε προς μελέτη και υλοποίηση της. Τοιουτοτρόπως θέλουμε να διευκολύνουμε την εργασία των συναδέλφων αφενός και αφετέρου να διασφαλίσουμε και να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της κυκλοφορίας.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΣΟΣΕ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΒΑΣ