Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε ΟΣΕ.

Σε ανακοίνωση του Πανελλήνιος  ο Σύλλογος Μηχανικών Τ.Ε ΟΣΕ αναφέρει: 
"Η μνημονιακή βαρβαρότητα συνεχίζει ακάθεκτη το έργο της με στόχο την εκποίηση του εθνικού πλούτου, την αφαίμαξη του εισοδήματος των ελλήνων πολιτών, την υπέρμετρη φορολόγηση κάθε δραστηριότητας και εν τέλει την εκχώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.
Οι μνημονιακές κυβερνήσεις αλλά και όλες οι μνημονιακές πολιτικές δυνάμεις συναγωνίζονται για το ποια θα προσχωρήσει περισσότερο στον νεοφιλελευθερισμό και να νομοθετήσει τις απαιτήσεις των «δανειστών».
Η Κυβέρνηση ξεπερνώντας και τα μνημονιακά όρια, υποταγμένη πλήρως σε νεοφιλελεύθερες επιλογές καταδικάζει τη χώρα και τους πολίτες σε επιτροπεία ενός ΑΙΩΝΑ, παραχωρώντας τον εθνικό πλούτο στα ιδιωτικά συμφέροντα σύμφωνα με τις επιταγές του διευθυντηρίου. Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια όσο και αν δακρύβρεκτες προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν, είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, που το καλοκαίρι του 2015 ψήφισαν το 3° επαχθέστατο μνημόνιο, του οποίου εφαρμογή αποτελούν οι πρόσφατες ρυθμίσεις.

Με αυτές τις ρυθμίσεις εκχωρείται ο εθνικός πλούτος και η διαχείρισή του ανατίθεται ουσιαστικά στο ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας η οποία ρητά «ΔΕΝ ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται» και το στρατηγικό της σχέδιο «περιλαμβάνει τους όποιους στόχους αξιοποίησης ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ της εταιρίας...... Κατά παράδοξο τρόπο

και αντίθετα με τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις, το Εποπτικό Συμβούλιο, (δηλαδή ένα όργανο που τα μέλη του ορίζει ή ορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας) και όχι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, «εκλέγει και διορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας».

Η Εταιρία διορίζει τα όργανα των άμεσων θυγατρικών της μεταξύ των οποίων και η Εταιρία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ), κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από το Εποπτικό Συμβούλιο. Σκοπός της ΕΔΗΣ είναι να κατέχει τις μετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις και σύμφωνα με το νόμο που ψήφισε η Κυβέρνηση^ στην ΕΔΗΣ μεταφέρεται μεταξύ άλλων και η σιδηροδρομική υποδομή της χώρας, ο ΟΣΕ. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ παραμένουν στο ΤΑΙΠΕΔ, που και αυτό αποτελεί πλέον θυγατρική της Εταιρίας.

Η μεταφορά των μετοχών του ΟΣΕ στην ΕΔΗΣ η οποία πλέον θα είναι ο μοναδικός μέτοχος, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ιδιωτικοποίηση, αφού πρώτα και σύμφωνα με την από 12/05/2016 επιστολή του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΣΕ, εφαρμοστεί το «προκρινόμενο μοντέλο» Σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα(ΣΔΙΤ), σχετικά με τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Είναι προφανές πως ο κ. Διευθύνων Σύμβουλος δεν γνώριζε όταν υπέγραφε αυτή την επιστολή ότι και ο ίδιος τίθεται σε Επιτροπεία και Προθεσμία, αφού σύμφωνα με τον ψηφισθέντα νόμο «τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων μεταβιβάζεται δυνάμει του παρόντος νόμου στην ΕΔΗΣ, οφείλουν ως τη συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου της ΕΔΗΣ να προβαίνουν μόνο σε πράξεις συνήθους διαχείρισης και εκπροσώπησης καθώς και να απέχουν από οποιαδήποτε πράξη εκποίησης ή μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων......

Συνάδελφοι-συναδέλφισσες,

Μετά την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την ΕΕΣΣΤΥ ήρθε και η σειρά του ΟΣΕ και σε όλους ηχούν τα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» της Κυβέρνησης για δημόσιο και ενιαίο ΟΣΕ. Οι μνημονιακές πολιτικές και η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, με αποκορύφωμα την εκχώρηση κυριαρχίας και του εθνικού πλούτου από την Κυβέρνηση, δημιουργούν πρόσθετες υποχρεώσεις τόσο στο συνδικαλιστικό κίνημα όσο και σε κάθε εργαζόμενο, να αντισταθούν στην επερχόμενη λαίλαπα.

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε., όλοι οι Μηχανικοί ως αναπόσπαστο μέρος του Σιδηροδρομικού Κινήματος με πρόσθετο στοιχείο την επιστημονική γνώση, την τεχνογνωσία και την εμπειρία σε σιδηροδρομικά θέματα, είναι σε θέση να αποδείξουν σε κάθε καλόπιστο παρατηρητή πως οι ακολουθούμενες πολιτικές είναι αδιέξοδες και οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωση του μέσου με στόχο την περαιτέρω συρρίκνωσή του για εύκολη εκχώρηση στα ιδιωτικά συμφέροντα, με η χωρίς γοερά κλάματα του αρμόδιου εποπτεύοντα υπουργού.

Η επιλογή των ΣΔΙΤ -άραγε τι θα δώσει και τι θα πάρει ο παραχωρησιούχος- η μεταφορά στην ΕΔΗΣ για ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ και της ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ανακαλεί στη μνήμη μας τις Θατσερικές μεθόδους που είχαν σαν αποτέλεσμα σωρεία ατυχημάτων και δυστυχημάτων στο Βρετανικό Σιδηροδρομική Δίκτυο.

Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών θα αναλάβει πρωτοβουλία για συνεργασία με κάθε εργαζόμενο και φορέα στον Σιδηρόδρομο για την ανάδειξη των προβλημάτων, την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την ανάπτυξη μετώπου με επικεφαλής την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και αγώνα κάθε μορφής, για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και κατάργηση του νομικού εκτρώματος της Κυβέρνησης.

Σε αυτό τον αγώνα καλούμε να συμμετέχουν οι Διοικήσεις των Εταιριών και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, τιμώντας την 5417/19-04-2016 απόφασή του «Κείμενο Διακηρυγμένων Θέσεων και Αρχών της νέας Διοίκησης της Εταιρίας», για ΕΝΙΑΙΟ- ΔΗΜΟΣΙΟ-ΣΥΓΧΡΟΝΟ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ.

 Ο πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Κόνδυλας           Αλέξανδρος Μπουρίκας