Τρίτη 26 Απριλίου 2016

Δυο φίλοι από τα παλιά…

Όταν διερχόμαστε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης θεωρούμε αναγκαία μια στάση προκειμένου να χαιρετίσουμε τους παλιούς καλούς συνάδελφους μας.


Χθες επισκεπτόμενη το μουσείο σιδηροδρόμου για το εκεί ρεπορτάζ , σταματήσαμε για λίγο στον σιδηροδρομικό εμπορικό σταθμό Διαλογής, συνομιλήσαμε με τους εργαζόμενους και θυμηθήκαμε για λίγο τα όσα ζήσαμε μαζί στον σταθμό αυτό. Ευκαιρία δοθείσης, δεν παρέλειψαν βέβαια να μας εκφράσουν την αγωνία τους για το αύριο το δικό τους και το σιδηροδρόμου καθώς και την αγωνία τους για το συνταξιοδοτικό καθεστώς που δημιουργείται. Πως άλλωστε να μην αγωνιούν όταν με το παλιό σύστημα σήμερα θα ήταν συνταξιούχοι... 

Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο οι σιδηροδρομικοί Νίκος Καράβατος και Σταύρος Κουρουκλίδης