Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

Οι φίλοι του Σιδηρόδρομου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν την Γενική Συνέλευση τους.

Σε αίθουσα του σιδηροδρομικού μουσείου Θεσσαλονίκης ο Σύλλογος Φίλων σιδηροδρόμου πραγματοποίησε την ετησία Γενική Συνέλευση του παρουσία μελών και φίλων του.
 
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσαν τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς και καθόρισαν τις δράσεις τους για το 2016.