Σάββατο 26 Μαρτίου 2016

Κίνα: Δείτε το βίντεο με τις καταστάσεις που διαδραματίζονται σε ώρες πρωινής αιχμή στην γραμμή 13 του μετρό του Πεκίνου.