Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Έργο διαχείρισης συστημάτων του ΟΣΕ ολοκλήρωσε η Microbase.

Το έργο είχε διάρκεια 6 μηνών και στα πλαίσιά του η Microbase παρείχε στον ΟΣΕ πιστοποιημένους μηχανικούς υψηλού επιπέδου για την υποστήριξη των δικτυακών υποδομών του οργανισμού.


Η Microbase, ως ανάδοχος εταιρεία, ανέλαβε και ολοκλήρωσε το έργο διαχείρισης κεντρικών συστημάτων και δικτύου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.
Το έργο είχε διάρκεια 6 μηνών και στα πλαίσιά του η Microbase παρείχε στον ΟΣΕ πιστοποιημένους μηχανικούς υψηλού επιπέδου για την υποστήριξη των δικτυακών υποδομών του οργανισμού καθώς και των υποδομών μηχανογραφικών συστημάτων.
Η Microbase, διαθέτοντας μηχανικούς με πιστοποιήσεις στην υλοποίηση και σχεδίαση δικτύων, ασφάλειας δικτύων, ασφάλειας τηλεπικοινωνιών και virtualization, μπορεί και προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στο πελατολόγιό της, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Πηγή: euro2day.gr