Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

ΕΡΓΟΣΕ. Μεταφύτευση Ελαιόδεντρων σε συνεργασία με το Βυζαντινό Μουσείο.

Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ στο πλαίσιο του προγράμματος μεταφύτευσης, που είναι σε εξέλιξη για την περίοδο 2015 -2016, σε συνεργασία με το Βυζαντινό Μουσείο, προχώρησε στη μεταφύτευση δύο (2) αιωνόβιων ελαιόδεντρων σε επιλεγμένα σημεία του υπό διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του. 

Τα ελαιόδεντρα προέρχονται από τον Ελαιώνα Αιγιαλείας και έχουν απαλλοτριωθεί ως επικείμενα εκτάσεων, που απαιτούνται για την κατασκευή του νέου σιδηροδρομικού δικτύου στο τμήμα Κόρινθος – Πάτρα. Η διάσωσή τους μέσω της μεταφύτευσης και η προβολή τους σε ιστορικούς χώρους, όπως το Βυζαντινό Μουσείο, αναδεικνύει όχι μόνο την περιβαλλοντική ευαισθησία της Εταιρείας αλλά και την προσπάθεια της για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.