Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

Αύριο συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΕΕΣΣΤΥ.

Αύριο Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00 θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ). Θέματα στην Ημερήσια διάταξη:
1ον. Ενημέρωση των μελών Δ.Σ για θέματα της εταιρείας.
2ον. Ανανέωση ασφαλιστηρίου συμβολαίου D&O
3ον. Έγκριση Εισήγησης και Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων που αφορά στο διαγωνισμό ΑΔ 22/2015 «Υποβολή Πρακτικού Ενστάσεως της από 09.02.16 προσφυγής της εταιρείας LUCCHINI R.S. S.p.Aκατά της με αριθμό 111/21.1.16 απόφασης του Προέδρου και Διευθύνοντα Σύμβουλο -αριθμ. Πρωτ. ΕΕΣΣΤΥ 1591/09.02.16»
4ον. Πρακτική άσκηση σπουδαστών.