Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Μετρό: Η περίφημη «Γραμμή 4» και το μοντέλο χρηματοδότησης.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι κατασκευαστές, «καλές είναι οι προθέσεις, οι μελέτες και οι προωθήσεις διαγωνισμών, αλλά σε αυτή τη συγκυρία κομβικό ρόλο παίζει το μοντέλο και η εξασφάλιση χρηματοδότησης…».
Και ίσως ένας από τους διαγωνισμούς που… «κουμπώνουν» με την παραπάνω αναφορά, είναι η κατασκευή της «Γραμμής 4» του Μετρό της Αθήνας (η πρώτη φάση περιλαμβάνει το τμήμα Άλσος Γαλατσίου - Ευαγγελισμός - Γουδί, μήκους 12,5 χλμ., προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ) καθώς στο τραπέζι έχουν πέσει δύο διαφορετικά σενάρια, τα οποία πάντως εμπλέκουν και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Από τη μία πλευρά, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που συνήθως… επηρεάζει και το υπουργείο Οικονομικών, δείχνει να προκρίνει να την κατασκευή του έργου ως δημόσιο, προσφέροντας έως και το 75% της χρηματοδότησης του έργου, αν το Δημόσιο και η Ε.Ε. αναλάβουν το υπόλοιπο 25%, με χαμηλό μάλιστα επιτόκιο, περί το 2%, δίχως επιβάρυνση του χρέους από το δάνειο.

Από την άλλη πλευρά, το υπουργείο Υποδομών φέρεται να προτιμά την υλοποίηση του project με τη μορφή της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), μοντέλο που όμως θα επιφέρει αλλαγές στους όρους αλλά και στο ύψος χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ. Γιατί, αν επιλεγεί το μοντέλο ΣΔΙΤ, τότε αφενός η ΕΤΕπ θα μειώσει τη συμμετοχή της, ίσως και στο 50%, αφετέρου θα ζητήσει συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων που θα φτάνουν τουλάχιστον στο 20%-30% του προϋπολογισμού, ως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Δεδομένης λοιπόν της έλλειψης κεφαλαίων τόσο σε ιδιώτες όσο και σε τράπεζες, είναι ένα θέμα η εξασφάλιση χρηματοδότησης, ιδίως εάν επιλεγεί μοντέλο που απαιτεί αυξημένη ιδιωτική και τραπεζική συνδρομή. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, είναι γνωστές οι παθογένειες των δημόσιων διαγωνισμών, ωστόσο, εάν όντως η ΕΤΕπ φανεί… απλόχερη στους όρους και το ύψος χρηματοδότησης, ίσως αλλάξουν τα δεδομένα.

Συντάκτης: Γιώργος Παπακωνσταντίνου 
Πηγή: reporter.gr