Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Εγκρίθηκαν από την βουλή οι διορισμοί Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου στον ΟΣΕ.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ακρόαση από την Επιτροπή της βουλής οι διορισμοί προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στον ΟΣΕ που είχαν προταθεί από τον υπουργό Υποδομών κ. Χρήστο Σπίρτζη. 

Οι κ.κ. Γιώργος Αποστολόπουλος και Κωνσταντίνος Πετράκης καταλαμβάνουν τις θέσεις του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ, αντίστοιχα.