Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

Οι εκπτώσεις του ΟΑΣΑ για τη μαζική πώληση (σε εταιρείες, συλλόγους, κ.α.) ετησίων και εξαμηνιαίων καρτών.

Ο ΟΑΣΑ, στα πλαίσια της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής και των μέτρων που λαμβάνει για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μετακίνησης και τιμολόγησης προς το επιβατικό κοινό, παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,
συλλόγους, ενώσεις εργαζομένων και φορείς του δημόσιου τομέα, να προμηθεύονται μαζικά ετήσιες και εξαμηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών, με έκπτωση ανάλογη της ζητούμενης ποσότητας.


Η τιμή πώλησης των ετήσιων και εξαμηνιαίων καρτών είναι προνομιακή, σε σχέση με την τιμή των μηνιαίων καρτών και των εισιτηρίων, ενώ σε περιπτώσεις μαζικής διάθεσης, πωλούνται με επιπρόσθετη έκπτωση ανάλογη της ζητούμενης ποσότητας.

Η κλίμακα εκπτώσεων με βάση τις ισχύουσες τιμές έχει ως εξής:
ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
(ΣΥΝΟΛΙΚΑ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
51-500 9,00% 7,00%
501-1500 12,00% 10,00%
1501 και άνω 15,00% 13,00%


Οι επιπρόσθετες εκπτώσεις παρέχονται, μετά την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού με ισχύ ενός έτους. Η έκπτωση γίνεται επί του αθροίσματος οποιουδήποτε συνδυασμού καρτών. Ήδη υπάρχουν συμφωνητικά για πώληση 27.000 καρτών με έκπτωση.

Ετήσιες και εξαμηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών

Ειδικότερα οι κάρτες διακρίνονται σε:

Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών: 330,00 ευρώ 

Η ετήσια κάρτα ισχύει για απεριόριστες διαδρομές, με όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί) και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Κορωπί), για τους μήνες που αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια.

Δεν ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 (Πειραιάς – Σύνταγμα) και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί-Αεροδρόμιο. 


Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών Αεροδρομίου: 490,00 ευρώ 

Ισχύει σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, Λεωφορεία (και στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου), Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό έως το Αεροδρόμιο και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Αεροδρόμιο), για τους μήνες που αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια.

Δεν ισχύει στη γραμμή Χ80.

Εξαμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών: 170,00 ευρώ 

Η εξαμηνιαία κάρτα ισχύει για απεριόριστες διαδρομές με όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί) και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Κορωπί), για τους μήνες που αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια.

Δεν ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί-Αεροδρόμιο.

Εξαμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών Αεροδρομίου: 250,00 ευρώ 

Ισχύει σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, Λεωφορεία (και στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου), Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό έως το Αεροδρόμιο και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Αεροδρόμιο), για τους μήνες που αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια.

Δεν ισχύει στη γραμμή Χ80.


Κυλιόμενο πρόγραμμα πωλήσεων

Οι ετήσιες κάρτες, ανεξάρτητα από το μήνα αγοράς τους, ισχύουν για 12 μήνες και μπορούν να αγοραστούν κατά τη διάρκεια όλου του έτους.

Οι εξαμηνιαίες κάρτες, ανεξάρτητα από το μήνα αγοράς τους, ισχύουν για 6 μήνες από το μήνα αγοράς και μπορούν να αγοραστούν κατά τη διάρκεια όλου του έτους.

Οι ετήσιες όσο και οι εξαμηνιαίες κάρτες αγοράζονται με μία συναλλαγή, καθώς αποτελούνται από ένα στέλεχος με τα στοιχεία και φωτογραφία του κατόχου και από 12 ή 6 κουπόνια αντίστοιχα και ισχύουν για 12 μήνες από το μήνα αγοράς (εξοικονομώντας το χρόνο που απαιτείται κάθε μήνα για την ανανέωση των μηνιαίων καρτών).

Έχει ξεκινήσει η υπογραφή συμφωνητικών και η μαζική διάθεση καρτών με έκπτωση, για το έτος 2016, που αντιστοιχούν σε 27.000 κάρτες.

Για κάθε πληροφορία σχετική με την παραπάνω διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Κομίστρου του ΟΑΣΑ στα τηλέφωνα 210 8200932, 210 8200897.

Πηγή: metaforespress.gr