Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών για το αντικείμενο έργου των εταιριών ΕΡΓΟΣΕ - ΟΣΕ.

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Συλλόγου αναφέρει:

"Με αφορμή την εξέταση του νέου οργανογράμματος της ΕΡΓΟΣΕ καθώς και του  
σχεδίου διεταιρικής σύμβασης που απεστάλη από την ΕΡΓΟΣΕ στον ΟΣΕ για διαβούλευση, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ.
Στην συνάντηση αυτή η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ μας δήλωσε ότι τα αντικείμενα των δύο εταιρειών θεωρούν πως είναι πλήρως διαχωρισμένα. Δηλαδή ότι η ΕΡΓΟΣΕ είναι υπεύθυνη για τα αναπτυξιακά έργα που πραγματοποιούνται στον σιδηρόδρομο και ο ΟΣΕ είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του δικτύου.

Όμως προκειμένου να αποφεύγονται στο μέλλον παρερμηνείες επί του αντικειμένου των δύο εταιρειών θα πρέπει να υπάρξουν τροποποιήσεις του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου καθώς και να συναφθεί η διεταιρική σύμβαση μεταξύ των δύο εταιρειών που θα διαχωρίσει τις αρμοδιότητές τους.


Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Τζιβάρας   Χρήστος Οικονόμου