Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Διεύρυνση ζημιών και μείωση εσόδων σημείωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο 9μηνο του 2015.

Διεύρυνση ζημιών και μείωση εσόδων σημείωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο 9μηνο του 2015. Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, η σιδηροδρομική εταιρεία παρουσίασε έσοδα 52,7 εκατ., έναντι 56,9 εκατ. στο 9μηνο του 2014.
Τα έσοδα από τα εμπορεύματα ανήλθαν στα 10,68 εκατ., έναντι 12,3 εκατ. στο 9μηνο του 2014.
Αντίστοιχα, τα έσοδα επιβατών, πλην του δικτύου του Προαστιακού Αθηνών, ανήλθαν στα 32,5 εκατ., έναντι 34,3 εκατ. το 2014.
Στον Προαστιακό, στο 9μηνο του 2015, τα έσοδα μειώθηκαν στα 9,2 εκατ., έναντι 9,5 εκατ. το 2014.
Τέλος, οι ζημιές προ φόρων έφτασαν τα 2,28 εκατ., έναντι ζημιών 1,83 εκατ. το 9μηνο του 2014. Η διεύρυνση των ζημιών οφείλεται, κυρίως, στην απορρόφηση της αύξησης του ΦΠΑ στα εισιτήρια, καθότι δεν υπήρξε ανατίμηση στη τιμή τους.
Υπενθυμίζεται ότι ο κύκλος εργασιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στο σύνολο του 2014, ανήλθε σε 140,78 εκατ. (συμπεριλαμβάνονται τα 50 εκατ. των άγονων γραμμών), έναντι 130,55 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 7,84%.
Το αποτέλεσμα προ φόρων, κατά την χρήση 2014, ανήλθε σε κέρδη 1,47 εκατ., έναντι κέρδους 1,95 εκατ. την χρήση του 2013, σημειώνοντας μείωση 24,57%.

Πηγή: metaforespress.gr