Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

ΕΡΓΟΣΕ: Εξασφάλισε χρηματοδότηση μισού δισ.

Χρηματοδότηση συνολικού ύψους της τάξης των 500 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η ΕΡΓΟΣΕ για σειρά έργων και μελετών από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό "Συνδέοντας την Ευρώπη" (Connecting Europe Facility-CEF) 2014-2020.

Στα έργα συγκαταλέγονται:

-η νέα διπλή ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα Τιθορέα-Δομοκός, μήκους 106 χλμ, προϋπολογισμού 430,3 εκ. ευρώ και η κατασκευή της υποδομής της νέας διπλής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη Αιγίου-Ψαθόπυργος, προϋπολογισμού 290,6 εκ. ευρώ

Η ανακοίνωση της ΕΡΓΟΣΕ

"Στο πλαίσιο των προσκλήσεων που εξέδωσε το 2014 ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός "Συνδέοντας την Ευρώπη" (Connecting Europe Facility-CEF) 2014-2020 για υποβολή προτάσεων έργων μεταφορών, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση δύο μεγάλων έργων και δύο μελετών που περιλαμβάνονται στο Επενδυτικό Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου που υλοποιεί η ΕΡΓΟΣΕ.

Οι σχετικές συμφωνίες επιχορήγησης (grant agreements) που υπεγράφησαν μεταξύ αφενός του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και αφετέρου του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορούν τα εξής έργα και μελέτες :

1. Ολοκλήρωση της νέας διπλής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Τιθορέα-Δομοκός, μήκους 106 χλμ, προϋπολογισμού 430,3 εκ. ευρώ με κοινοτική επιχορήγηση ύψους 290,39 εκ. ευρώ.

2. Κατασκευή της υποδομής της νέας διπλής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη Αιγίου-Ψαθόπυργος, προϋπολογισμού 290,6 εκ. ευρώ με κοινοτική επιχορήγηση 207,4 εκ. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη φάση κατασκευής των έργων υποδομής του τμήματος, ενώ η επόμενη φάση που περιλαμβάνει τα έργα επιδομής, σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης θα υλοποιηθεί με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

3. Μελέτες αναβάθμισης της υποδομής σε εντοπισμένα τμήματα της γραμμής Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας, προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ με κοινοτική επιχορήγηση 0,5 εκ. ευρώ. Πρόκειται για μελέτες επεμβάσεων που είναι απαραίτητες για την κατασκευή της ηλεκτροκίνησης της γραμμής.

4. Μελέτες για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Τοξότες Ξάνθης-Νέα Καρβάλη και σύνδεση με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας (Γ φάση), προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ με κοινοτική επιχορήγηση 1 εκ. ευρώ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβλήθηκαν στην Ε.Ε. τον περασμένο Φεβρουάριο, οι φάκελοι αξιολογήθηκαν θετικά από την ΙΝΕΑ τον Ιούλιο στο πλαίσιο απαιτητικής διαδικασίας με κυριότερα κριτήρια την ποιότητα των φακέλων, την ωριμότητα υλοποίησης και την αναπτυξιακή διάσταση των προταθέντων έργων. Επακολούθησαν πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ελληνικών αρχών και των Υπηρεσιών της Ε.Ε. προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κείμενα των υπογραφεισών συμφωνιών επιχορήγησης, στις οποίες καθορίζονται δεσμευτικά χρονικά ορόσημα για τις επιμέρους φάσεις κάθε έργου.

Σημειώνεται ότι μέσω της έγκρισης των δύο μεγάλων σιδηροδρομικών έργων δεσμεύτηκε κοινοτική επιχορήγηση ύψους 497,7 εκ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% των συνολικά διαθέσιμων για τη Χώρα πόρων του Ταμείου Συνοχής για τη χρηματοδότηση έργων μεταφορών της περιόδου 2014-2020, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία των σιδηροδρομικών έργων που θα προταθούν στο πλαίσιο της αναμενόμενης εντός του 2015 πρόσκλησης της ΙΝΕΑ, με στόχο τη διασφάλιση των υπολειπόμενων διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Συνοχής.

Τα δύο εγκριθέντα μεγάλα έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο πλαίσιο ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων, ενώ στις 8 και 9 Δεκεμβρίου κλιμάκιο εκπροσώπων της ΙΝΕΑ της Ε.Ε. και των υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου θα πραγματοποιήσει τεχνική επίσκεψη στα εργοτάξια των δύο αυτών έργων της ΕΡΓΟΣΕ, προκειμένου να επιθεωρήσει την πρόοδο υλοποίησής τους” γνωστοποίησε η θυγατρική του ομίλου ΟΣΕ.

Πηγή: capital.gr