Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Το τρένο στη ζωγραφική Τέχνη!

    William Turner, Βροχή, Ατμός και Ταχύτητα. La grande voie ferree de l’ Ouest, 1844

     Edouard Manet, Le chemin de fer (Σιδηρόδρομος), 1873
     Claude Monet, La Gare St Lazare (Σ. Σταθμός St Lazare), 1877
Gustave Caillebotte, Le pont de l’ Europe, 1876
Vincent Van Gogh, Wagons de chemin de fer, 1888
Umberto Boccioni, State of Minel Farewells, 1911
Giorgio de Chirico, Gare Montparnasse, 1914
Andre Derrain, Charing Cross Bridge, 1915
. Fernand Leger, The Railway Crossing, 1919
Edward Hopper, The house by the railroad, 1925
Στέλιος Μαυρομάτης, Σύνθεση 255 (Fluo), 2000Επιμέλεια: Δήμητρα Ρετσινά Φωτεινίδου, φιλόλογος –

Μ.Α. Πολιτικής Φιλοσοφίας Α.Π.Θ.