Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Τι προβλέπει η ΜΠΕ για την κανονικοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής.

Και για την αναβάθμιση του Καλό Νερό - Καλαμάτα

Θετική με όρους είναι η γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Συντήρηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Ανδρίτσας - Καλαμάτας με τους κλάδους Ζευγολατειό - Καλό Νερό και Λεύκτρο - Μεγαλόπολη, (εργασίες κανονικοποίησης και αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Καλό Νερό - Καλαμάτα) που βρίσκεται στους Δήμους; Τριφυλίας, Οιχαλίας και Καλαμάτας».
Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, θα τεθεί προς συζήτηση στην αυριανή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου.

Τα έργα
Η υπηρεσία για τις ανάγκες της γνωμοδότησης έκανε αυτοψία στην περιοχή του έργου, ενώ δεν έχουν κατατεθεί ενστάσεις φορέων ή πολιτών για την υλοποίησή του.
Πρόκειται για υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή για την οποία είχε δοθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση με την έκδοση περιβαλλοντικών όρων με κοινή Υπουργική Απόφαση τον Απρίλιο του 2003.
Με τη συγκεκριμένη μελέτη τα προτεινόμενα έργα είναι:
- Μετατροπή της μονής σιδηροδρομικής γραμμής σε κανονική μονή με εύρος 1,435m με προδιαγραφές ηλεκτροκίνησης.
- Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής.
- Επανασχεδιασμός των υφιστάμενων τεχνικών
- Αλλαγές σε υφιστάμενους σιδηροδρομικούς σταθμούς και σιδηροδρομικές στάσεις.
- Κατασκευή νέων ανισοπεδοποιήσεων στα τμήματα των νέων χαράξεων (Καλό Νερό-Κοπανάκι και Μελιγαλάς-Βαλύρα) και εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης.

Όροι
Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας επισημαίνει για τη μελέτη ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο φάκελο του έργου οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών (πχ. αρχαιολογικών υπηρεσιών, δασαρχείου κ.λ.π.) καθώς και τα σχετικά διαγράμματα.
Επίσης, μεταξύ των άλλων όρων που θέτει είναι και το να ληφθούν μέτρα αντιθορυβικής προστασίας ,ειδικά στα σημεία που διέρχεται από οικισμούς, ώστε οι τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων να είναι κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια και κατά τη φάση κατασκευής, αλλά και κατά τη λειτουργία του έργου.

Συντάκτης:  Βίκυ Βετουλάκη
Πηγή: tharrosnews.gr