Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Αύριο συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Αύριο Δεύτερα 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 15.00 μ.μ. στην οδό Καρόλου θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με σημαντικά θέματα  στην ημερήσια διάταξη της.
Ειδικότερα, θα συζητηθούν τα θέματα:1.  Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων έτους 2015.
2. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης Εργασίας ορισμένου χρόνου της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της εταιρείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών.
3. Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων στο Τμήμα Εμπορευμάτων Θριασίου.
4. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του τροχαίου υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., για τους συρμούς που χρησιμοποιούνται στις Προαστιακές διαδρομές Πειραιά – Α.Ι. Ρέντη – Αφιδνών, Αφιδνών –Χαλκίδας, Αθηνών – Χαλκίδας, Αθηνών – Άνω Λιοσίων, Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών – Α. Λιοσίων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών – Κιάτου.
5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων και Τροχαίου Υλικού για τους συρμούς Πελοποννήσου και των λεωφορείων Αμαξοστασίων Ασπροπύργου (Θριάσιο) και Πάτρας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
6. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
«Θέμα 1ο: Ορισμός εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρείας λόγω λήξης την 04.10.2015 της ισχύουσας σύμβασης με τον υφιστάμενο εσωτερικό ελεγκτή της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Θέμα 2ο:  Διάφορα θέματα –Ανακοινώσεις».
7. Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις.
Ενημέρωση για την αποστολή αιτήματος προς την Ελληνική Αστυνομία για την εκ μέρους της παροχή υπηρεσιών  προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (διάθεση 10 ένστολων αστυνομικών) με καταβολή ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3938/2011.