Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Συγκέντρωσεις του Δ.Σ της Π.Ε.Π.Ε ΟΣΕ, προς ενημέρωση των μελών της, σχετικά με την συλλογική σύμβαση εργασίας.

Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση:

"Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Π.Ε. θα πραγματοποιήσει δύο συγκεντρώσεις για ενημέρωση των μελών του σχετικά με τη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Συγκεκριμένα: 

► Την ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6/2015, ώρα: 17.00’ στο Μ Α Ι 
(στο χώρο του ΚΕΚ- Σχολή) και 

► Την ΠΕΜΠΤΗ 25/6/2015, ώρα: 17.00’ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (στο χώρο του Μηχανοστασίου).

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

               Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας 

              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥΡΛΗΣ  "