Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Ερώτηση του ΚΚΕ για τη μη εφαρμογή της επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα τη μη εφαρμογή της επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη και Διαμάντω Μανωλάκου.
Αναλυτικά η ερώτηση αναφέρει:
«Θέμα: Μη εφαρμογή της επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Με το άρθρο 2 της από 23.3.2011, επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, ΕΕΣΣΤΥ και ΠΟΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών), ορίζεται ότι οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ τετραετούς φοίτησης κατατάσσονται στην κατηγορία ΠΕ4 και οι πενταετούς φοίτησης στην κατηγορία ΠΕ5.
Ο όρος αυτός του παραπάνω άρθρου υλοποιήθηκε και από τις τρεις Εταιρείες. Στη συνέχεια όμως και κατά την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο μόνο ο ΟΣΕ ΑΕ και η ΕΕΣΣΤΥ με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ - ΔΙΠΙΔΔ 29605/12.12.2012 πήραν υπόψη τους την παραπάνω ένταξη και την υλοποίησαν κατά την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου. Αντίθετα, για τους εργαζόμενους στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν εφαρμόστηκε αντίστοιχα το ίδιο μέτρο, με αποτέλεσμα να έχουν επιπρόσθετες μισθολογικές απώλειες.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός, τι μέτρα θα λάβει ώστε να εφαρμοστεί η επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και να ενταχθεί και η κατηγορία ΠΕ4 στην ΠΕ του ενιαίου μισθολογίου».

Πηγή: 902.gr/