Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Ευρώπη: 13.1 δις ευρώ, από την ΕΕ σε έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα να διατεθούν 13,1 δισ. ευρώ από κονδύλια της ΕΕ σε 276 έργα μεταφορών που επελέγησαν με τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). Η επένδυση αυτή θα αποδεσμεύσει πρόσθετη δημόσια και ιδιωτική συγχρηματοδότηση συνολικού ύψους 28,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα με το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα παίξει σημαντικό ρόλο στη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος στην Ευρώπη, κάτι που συνιστά κορυφαία προτεραιότητα της Επιτροπής. Πέραν των μεταφορών, θα είναι επωφελής και για την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της, καθώς αναμένεται να διαμορφώσει ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
  Η επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ Βιολέτα Μπουλτς δήλωσε: «Σήμερα, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί προτείνω το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο που πραγματοποιήθηκε ποτέ από την ΕΕ στον τομέα των μεταφορών. Τα έργα που επιλέξαμε θα είναι επωφελή τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι θα αναβαθμίσουν τις υποδομές και θα εξαλείψουν τα σημερινά σημεία συμφόρησης. Θα δώσουν, επίσης, βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις κινητικότητας. Αυτή η άνευ προηγουμένου επένδυση συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση της ατζέντας της Επιτροπής για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τα έργα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών αναμένεται να δημιουργήσουν έως και 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και να αυξήσουν το ευρωπαϊκό ΑΕΠ κατά 1,8% μέχρι το 2030».
 Τα επιλεγμένα έργα αφορούν κυρίως το κεντρικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και περιλαμβάνουν εμβληματικές πρωτοβουλίες, όπως η σιδηροδρομική γραμμή Βαλτικής, η βασική σήραγγα Brenner, ο δίαυλος Σηκουάνα — Escaut, η γέφυρα Caland και η μόνιμη ζεύξη Fehmarn. Μικρότερης κλίμακας πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τα διασυνοριακά έργα μεταξύ Groningen και Βρέμης, τη σιδηροδρομική γραμμή «Σιδηρούς Ρήνος» και σχέδια ή έργα ανάπτυξης του ΥΦΑ, τα οποία βελτιώνουν την πλοϊμότητα του Δούναβη.
  Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014, έχουν υποβληθεί πάνω από 700 προτάσεις, τριπλάσιες σε σχέση με τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν συνεπώς σε θέση να επιλέξει τα έργα με την υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ισόρροπη κατανομή τόσο από γεωγραφική άποψη όσο και από άποψη τρόπων μεταφοράς. Ειδικότερα, σχεδόν 4,8 δισ. ευρώ προορίζονται για τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Συνοχής. Αξιολογήθηκε επίσης η συμβολή σε άλλες δράσεις προτεραιότητας της Επιτροπής, όπως η Ενεργειακή Ένωση και η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.
  Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ παρέχεται με τη μορφή συγχρηματοδότησης ύψους 20%-85% του εκάστοτε έργου, ανάλογα με το είδος του. 

Πηγή: balkans.com, EU PRESS