Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Είναι αναγκαία η πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για το Μετρό Θεσσαλονίκης;

Debate: Είναι αναγκαία η πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για το Μετρό Θεσσαλονίκης; Πολύ κουβέντα γίνεται τις τελευταίες μέρες σχετικά με την αναγκαιότητα πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου για το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης που θεωρείται νεκρό. Από το 2006 η Αττικό Μετρό κάνει χρήση των υπηρεσιών εξωτερικού Τεχνικού Συμβούλου.
 Όπως είναι γνωστό τον Δεκέμβριο του 2014 η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου κατέθεσε αίτηση διάλυσης της εργολαβίας. Αρχικά προέβη σε μερική διακοπή και στη συνέχεια σε ολική διακοπή εργασιών.
 Το γεγονός αυτό ανησύχησε ακόμη περισσότερο την Κομισιόν που σαν βασικός χρηματοδότης, (η οποία ήδη από καιρό παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου) απέστειλε πρόσφατα στην Αθήνα κλιμάκιο αξιολόγησης της κατάστασης το οποίο είχε συναντήσεις με την Αττικό Μετρό και τον ανάδοχο.
 Η ΕΕ ανησυχεί τόσο για τη δικαστική εμπλοκή που σημειώθηκε σχετικά με το αίτημα διάλυσης της εργολαβίας όσο και για την παρέμβαση που έκανε στις αρχές του χρόνου (2015) η Δικαιοσύνη σχετικά με τις καθυστερήσεις στην κατασκευή.
 
 Επιστροφή κονδυλίων

 Παράλληλα, η Κομισιόν με σχετική πρόσφατη επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών ζητά να της σταλεί λεπτομερής αναφορά “για την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου”. Ζητά επίσης να παρουσιαστούν λεπτομερώς “οι παράγοντες καθυστέρησης και τα προβλεπόμενα ή υιοθετηθέντα μέτρα επιτάχυνσης για την ολοκλήρωση του έργου”.
 Η επιστολή κλείνει με την διατύπωση ότι: “εάν το έργο - γέφυρα είναι ανολοκλήρωτο έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, η συνολική κατανομή κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιόδους 2000 - 2006 και 2007 - 2013 θα πρέπει να ανακτηθεί”. Μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι έχουν επενδυθεί συνολικά στο έργο κονδύλια που προσεγγίζουν το μισό δισεκατομμύριο Ευρώ.
 Είναι γνωστό ότι υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες ως προς τον τρόπο και το χρόνο επανέναρξης των εργασιών, καθώς η διένεξη με τον Ανάδοχο σχετικά με τη διάλυση ή μη της εργολαβίας βρίσκεται στη Δικαιοσύνη και είναι άγνωστο πότε θα εκδοθούν οι δικαστικές αποφάσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί επαναδημοπράτηση του υπολειπόμενου έργου, κάτι που απαιτεί τουλάχιστον ενάμιση έως δύο χρόνια για την επανέναρξη του έργου με αποτέλεσμα αυτό να τεθεί καθαρά εκτός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου - που έχει βάλει ως όριο υλοποίησης η Κομισιόν. Βέβαια από την άλλη πλευρά σε περίπτωση νέας ανάθεσης του υπολειπομένου αντικειμένου οι «κίνδυνοι» είναι πλέον περιορισμένοι μιας και θεωρείται ότι έχουν διαγνωσθεί πλέον τα προβλήματα του έργου και έχουν μελετηθεί οι ενδεικνυόμενες θεραπείες.

Χρηματοδότηση 

 Πέρα από τα όποια τεχνικά προβλήματα και τις δικαστικές εμπλοκές, το μέλλον του μετρό Θεσσαλονίκης προϋποθέτει συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου με κοινοτικά κονδύλια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα και δεδομένου του γεγονότος ότι έληξε ή σύμβαση του υπάρχοντος Τεχνικού Συμβούλου η Αττικό Μετρό κατέληξε στην απόφαση να προσλάβει με διεθνή διαγωνισμό Τεχνικό Σύμβουλο διεθνούς εμπειρίας προκειμένου να υποβοηθηθεί στην επίλυση των προβλημάτων του έργου. Ο διαγωνισμός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.

Άποψη Σωματείου ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

 Ενώ ο διαγωνισμός βρίσκεται σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, το Σωματείο Εργαζομένων Αττικό Μετρό ζητά με επιστολή του από το Υπουργείο Υποδομών την ανάκληση της απόφασης πρόσληψης του τεχνικού συμβούλου.

Σύμφωνα με το Σωματείο:

-Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός (18 εκατομμύρια ευρώ) θεωρείται υπερβολικός δεδομένου ότι αυτός μεταφράζεται σε 15.063 € / ανθρωπο-μήνα περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
-Πρόκειται επι της ουσίας για την αντικατάσταση των εργαζομένων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ από συμβούλους μέσω της παραχώρησης του έργου σε ιδιώτες.
-Το έργο είναι «σταματημένο» και η εν λόγω σύμβαση είναι πρωτοφανής σε κόστος και αριθμό εργαζομένων με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να ξεπερνά τους μηχανικούς της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ που απασχολούνται στα έργα του μετρό Θεσσαλονίκης.
 Συμπερασματικά προτείνεται: «…η κάλυψη των παγίων αναγκών της εταιρείας σε προσωπικό να γίνεται με απ’ ευθείας συμβάσεις με εργαζομένους και οι Τεχνικοί Σύμβουλοι να καλύπτουν ιδιαίτερα εξειδικευμένα ζητήματα που πραγματικώς η εταιρεία δεν μπορεί να επιλύσει χωρίς υποστήριξη…».

Η αντίθετη άποψη υπάρχει πάντως:

-Τεχνικός Σύμβουλος (παρομοίου κόστους) όπως προαναφέρθηκε υπήρχε και στο παρελθόν – σε καλή συνεργασία με το προσωπικό της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Δυστυχώς αυτό δεν απέτρεψε την σημερινή κατάσταση του έργου.
-Όσον αφορά το κόστος θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα αναφερόμενα ποσά αμοιβής δεν αποτελούν την οικονομική προσφορά του εταιρικού σχήματος που θα αναδειχθεί ως Τεχνικός Σύμβουλος – αντίθετα αποτελούν τον προϋπολογισμό ο οποίος έχει συνταχθεί με τιμές μονάδας που καθορίζονται από το υπουργείο. Αυτή την εποχή σε σχετικούς διαγωνισμούς δίνονται σημαντικές εκπτώσεις (ακόμη και 50%). Επομένως υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι θα προσληφθεί ο Τεχνικός Σύμβουλος επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
-Τα «δύσκολα» για το έργο είναι μπροστά. Είτε αυτό σημαίνει επαναδημοπράτηση είτε επαναδραστηριοποίηση του αναδόχου η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ θα χρειασθεί σημαντικότατη βοήθεια με συνδυασμό προσωπικού που «ξέρει το έργο» αλλά και «φρέσκο μάτι» για να προσεγγισθούν τα προβλήματα με άλλο πνεύμα.
-Πόσο «πάγιες» μπορούν να θεωρούνται οι ανάγκες ολοκλήρωσης του έργου με ορίζοντα το πολύ πέντε έτη; Είναι προτιμότερη η πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς άλλες υποχρεώσεις από την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που θα δημιουργήσει στην εταιρεία μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
-Σε κάθε περίπτωση η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ λόγω ενιαίου μισθολογίου χάνει προσωπικό (καλά καταρτισμένο που μπορεί να σταθεί στην διεθνή αγορά) ενώ λόγω ΑΣΕΠ και δημοσιονομικών περιορισμών η δυνατότητα προσέλκυσης και πρόσληψης μόνιμου προσωπικού υψηλών προδιαγραφών είναι σήμερα ανύπαρκτη.
-Το να προσλαμβάνονται αποσπασματικά άτομα (ειδικοί) για συγκεκριμένα αντικείμενα και για περιορισμένο χρόνο μπορεί να λύσει κάποια επιμέρους ειδικά τεχνικά προβλήματα δεν μπορεί όμως να μεταφέρει στην εταιρεία την σχετική εμπειρία ενός μεγάλου οργανισμού. Κλασικό θετικό παράδειγμα η συμβολή της Bechtel στην υλοποίηση του μετρό της Αθήνας.
-Δεν υπάρχει προφανώς καμία παραχώρηση έργου σε ιδιώτες. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: Διευθύνουσα Υπηρεσία, Προϊσταμένη Αρχή, ΔΣ.

Πηγή: ypodomes.com