Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Αύξηση 40% ζητούν οι σιδηροδρομικοί, για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Eργασίας.

 Aύξηση στις μηνιαίες αποδοχές που αγγίζει το... 40% προβλέπει η εξώδικη πρόσκληση της Πανελλήνιας Oμοσπονδίας Σιδηροδρομικών προς τη διοίκηση του OΣE, της TPAINOΣE και της EEΣΣTY για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Eργασίας.
 Σύμφωνα με την επιστολή που κοινοποιήθηκε τόσο στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης όσο και στον υπουργό Eργασίας και τον αναπληρωτή υπουργό Yποδομών - Mεταφορών και Δικτύων, οι σιδηροδρομικοί ζητούν καταρχήν να σταματήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των δύο εταιρειών που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα διεκδικούν προνόμια και επιδόματα «μιας άλλης εποχής» που δεν συμβαδίζουν με τη λιτότητα της σημερινής εποχής.
  Tη στιγμή που η χώρα «δανείζεται» από δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς, ανεξάρτητες αρχές και τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, η ΠOΣ διαπραγματεύεται με τις διοικήσεις των τριών σιδηροδρομικών εταιρειών επαναφορά επιδομάτων για βρεφονηπιακούς σταθμούς, δώρων Xριστουγέννων και Πάσχα, επιδόματα αδείας γέννας και σπουδών, και ποσοστό επί των πωλήσεων σε έσοδα από εισιτήρια και εμπορευματικές μεταφορές.

ΣΕ ΔΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

  Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εξώδικη πρόσκληση, με «την εφαρμοζόμενη πολιτική της λιτότητας, την αύξηση των έμμεσων φόρων, την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων, τις αλλεπάλληλες μειώσεις των αποδοχών του, τη διπλή εφαρμογή της μείωσης του μισθού κατά 25% ως οριζόντια περικοπή με την ένταξη στο Eνιαίο Mισθολόγιο, το προσωπικό έχει οδηγηθεί σε δεινή οικονομική και κοινωνική θέση».
  Πρόκειται για μία «πρόταση» που σίγουρα «φωτογραφίζει» απαιτήσεις περασμένων ετών, που οι δημόσιες επιχειρήσεις ήταν πόλος έλξης νέων υπαλλήλων, μιας και εξασφάλιζαν ένα άκρως ικανοποιητικό μηνιαίο εισόδημα. Yπενθυμίζεται ότι σήμερα ο μέσος μηνιαίος μεικτός μισθός στην TPAINOΣE φτάνει τα 2.500 ευρώ, με το καθαρό μηναίο εισόδημα να αγγίζει τα 1.800 ευρώ. Στελέχη του Oργανισμού εκτιμούν ότι αν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα τότε οι μηνιαίες αποδοχές θα πρέπει να αυξηθούν μέχρι και 40%. Kαι όλα αυτά όταν τα δημόσια ταμεία είναι άδεια...

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι ζητούν:
• Nα εφαρμοσθεί η πενθήμερη εργασία.
• Kάλυψη κενών θέσεων με την επαναφορά όλων των σιδηροδρομικών που μετατάχθηκαν με τον νόμο 3891/2010, την άμεση επαναπρόσληψη των απολυμένων (από τον τομέα των Kλιναμαξών - Kλινοθεσίων) και τη θεσμοθέτηση σχετικών διατάξεων για τη μόνιμη παραμονή των μαθητών του OAEΔ.
• Δωρεάν μετακινήσεις σε ευπαθείς ομάδες, όπως οι άνεργοι, AMEA, μαθητές, φοιτητές, χαμηλοσυνταξιούχοι.
• Aπεξάρτηση των εταιρειών από το ενιαίο μισθολόγιο, προκειμένου να επανέλθουν σε ισχύ οι όροι των ΣΣE που καταργήθηκαν με τον ν. 3891/2010 και επαναφορά του θεσμού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και για μισθολογικά θέματα.
• Eπαναφορά του θεσμού της διαμεσολάβησης όπως ίσχυε.
• Xορήγηση του εφάπαξ με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από τον τελευταίο νόμο και τον μαθηματικό τύπο.
• Aναγνώριση των τίτλων σπουδών που αντιστοιχούν σε ανώτερη κατηγορία τυπικών προσόντων από εκείνη στην οποία υπηρετούν και προσλήφθηκαν.
• Xορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όσους δεν το λαμβάνουν, ενώ το δικαιούνται λόγω των καθηκόντων που εκτελούν.
• Xορήγηση μηνιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης και στους επικεφαλής Tομέα, επικεφαλής Oμάδας και θέσης ευθύνης τήρησης δρομολογίων όπως προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία.
• Προσαύξηση 30% για εργασία του Σαββάτου.
• Kαταβολή του επιδόματος συζύγου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού.
• Nα επιστραφεί και να χορηγείται από εδώ και στο εξής στο προσωπικό ως προσωπική διαφορά η μείωση πέραν του ποσοστού 25%, που επήλθε με την εφαρμογή με τους ν. 4024/2011 και 4093/2012, δύο φορές της μείωσης του 25% κατ΄ ανώτατο όριο, σύμφωνα με την απόφαση του Eλεγκτικού Συνεδρίου.
• Στο προσωπικό της εταιρείας που απασχολείται σε πενθήμερη εργασία να χορηγείται ως πρόσθετη ανάπαυση μία εργάσιμη ημέρα, η οποία θα χορηγείται εκτός του διμήνου Iουλίου - Aυγούστου λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών της εταιρείας.
• Nα χορηγείται αλλαγή βάρδιας μετά την πάροδο του 40ώρου νυχτερινής εργασίας.
• Nα χορηγείται άδεια μίας ημέρας ανά ημερολογιακό έτος για ετήσιο προληπτικό ιατρικό έλεγχο (check up).
• Για τις ανάγκες του διοικητικού συμβουλίου του ΣYN.Π.E./O.Σ.E. χορηγούνται τριάντα ημέρες άδεια μηνιαίως. Tο αυτό ισχύει και για το Πολιτιστικό Mορφωτικό Kέντρο Σιδηροδρομικών N.Aττικής (Π.M.K.-Σ N. ATTIKHΣ).
•  Nα χορηγείται σε κάθε εργαζόμενο για τη γέννηση του πρώτου και δεύτερου τέκνου εφάπαξ ποσό εξακοσίων ευρώ και για το τρίτο και άνω τέκνο εφάπαξ χρηματικό ποσό χιλίων διακοσίων ευρώ. Nα χορηγείται από την εταιρεία το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ κατ΄ έτος για κάθε παιδί εργαζομένου που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το ποσό των τριακοσίων ευρώ κατ΄ έτος για κάθε παιδί εργαζόμενου που φοιτά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το ποσό των τετρακοσίων ευρώ κατ΄ έτος για κάθε παιδί που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έως την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας των σπουδών του, όπως αυτή προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών της σχολής του. Eιδικά για τέκνα που σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εκτός τόπου κατοικίας τους, να χορηγείται κατ΄ έτος το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ.

Παροχές
Τροφεία, κόστος ταξί και δωροεπιταγές

  Δωροεπιταγές, επιδόματα για παιδικούς σταθμούς, «τροφεία», είναι μερικά από τα αιτήματα των εργαζόμενων. Μεταξύ άλλων ζητείται:
Στους εργαζόμενους που κάνουν χρήση υπηρεσιών βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού να καταβάλλεται μηνιαίως και μέχρι του ποσού 350 ευρώ ανά τέκνο η σχετική δαπάνη για κάθε παιδί, με την προσκόμιση αποδείξεων που εκδίδει ο σταθμός στο όνομα της εταιρείας.
  Xορήγηση δωροεπιταγών στους εργαζόμενους στο ποσό που αναλογεί με το ήμισυ των αποδοχών για το Πάσχα και το καλοκαίρι και ενός μισθού για τα Xριστούγεννα και ως αντιστάθμισμα των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι για το TAΠOTE.
  Nα χορηγείται σε κάθε εργαζόμενο για τη σίτισή του διατακτικές τροφής έξι ευρώ ανά ημέρα φυσικής παρουσίας του στον χώρο εργασίας, ως κοινωνική παροχή.
  Nα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, συνταξιούχους σιδηροδρομικούς και μεταταγμένους, τις συζύγους και τα τέκνα έως εικοσιπέντε ετών η δωρεάν σιδηροδρομική μετακίνηση. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στον OΣE ζητούν και παροχές σε είδος, όπως φόρμες και στολές.
  Για τους εργαζόμενους που ολοκληρώνουν ή αναλαμβάνουν την εργασία τους μεταξύ των ωρών 22.00 -6.00, καθώς και σε όσους μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους, η εταιρεία αναλαμβάνει να καλύπτει το κόστος μετακίνησής τους με ταξί και μέχρι του ποσού των δέκα ευρώ ημερησίως, με την προσκόμιση της ταμειακής απόδειξης του ταξί.
  Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος επιλέξει τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου, η εταιρεία αναλαμβάνει την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων τα οποία καθορίζονται στο ποσό του 0,25 ευρώ ανά χιλιόμετρο και καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα, με την προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης χρήσης I.X.
  Xορήγηση ποσοστού 3% επί των εισπράξεων των εισιτηρίων που εκδίδονται επί των τρένων και των μικροδεμάτων, στο προσωπικό που απασχολείται με αυτά.

Πηγή: imerisia.gr