Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στην Καλαμαριά, λόγω του Μετρό.

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλαμαριά λόγω του επέκτασης του έργου του Μετρό Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες προβλέπεται να παραμείνουν σε ισχύ επί τρία χρόνια, θα ισχύσουν από αύριο Τετάρτη στην Καλαμαριά, για το έργο επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς ανατολάς και την κατασκευή του Σταθμού "Νομαρχία".
  Αναλυτικότερα, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διακόπτεται α) στο τμήμα της οδού Μητροπολίτου Κυδωνιών, από τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Πάτμου και β)στο τμήμα της Μητροπολίτου Κυδωνίων από τη συμβολή της με την οδό Ιφιγενείας μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.
  Επιπλέον, αμφιδρομείται το ρεύμα πορείας προς τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας της οδού Μητροπολίτου Κυδωνιών μεταξύ των οδών Πάτμου και Ιφιγενείας. Το τμήμα αυτό της οδού θα διαθέτει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. 
  Δημιουργείται νέα οδός διπλής κατεύθυνσης (ROAD) βορειοδυτικά και παράλληλα της οδού Μητροπολίτου Κυδωνιών, που συνδέει την οδό Γ. Παπανδρέου και τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Η εν λόγω οδός θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
-Διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.
-Η κίνηση των πεζών θα διεξάγεται μέσω των τριών σηματοδοτούμενων πεζοδιαβάσεων και των πεζοδρομίων που δημιουργούνται εκατέρωθεν της οδού.
-Η κίνηση των οχημάτων θα ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες στο ύψος της συμβολής της με την οδό Γ. Παπανδρέου και με τη Λεωφ. Βασ. Όλγας.
  Παράλληλα, δημιουργείται νέα συνδετήρια οδός (SYND) μεταξύ της προαναφερθείσας οδού και της οδού Μητροπολίτη Κυδωνιών. Η εν λόγω οδός θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
-Είναι διπλής κατεύθυνσης.
-Διαθέτει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πορείας.
-Η κίνηση των πεζών θα διεξάγεται μέσω της σηματοδοτούμενης πεζοδιάβασης στο ύψος της συμβολής της με την οδό Μητρ. Κυδωνιών Γρ. και των πεζοδρομίων που δημιουργούνται εκατέρωθεν της οδού.
-Η κίνηση των οχημάτων θα ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες στο ύψος της συμβολής της με τη νέα οδό (ROAD) και με την οδό Μητρ. Κυδωνιών Γρ.
  Η κυκλοφορία των οχημάτων μεταξύ των οδών Μητροπολίτου Κυδωνιών Γρ. Και Μοσχονησίων θα διεξάγεται ως εξής:
-Με κατεύθυνση προς ανατολικά μέσω των οδών Μητροπολίτου Κυδωνιών Γρ. - Καπετάν Γκόνη - Μητροπολίτου Καλλίδου - Νέα Οδός (ROAD) - Νέα Συνδετήρια Οδός (SYND) - Ιφιγενείας - Λεωφ. Βασ. Όλγας - Μοσχονησίων.
-Με κατεύθυνση προς δυτικά μέσω των οδών Μοσχονησίων - Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας - Νέα Οδός (ROAD) - Γ. Παπανδρέου - Μητρ. Κυδωνιών. Μονοδρομείται, τέλος, το τμήμα της οδού Μητροπολίτου Καλλίδου μεταξύ των οδών Γ. Παπανδρέου και Καθηγητή Ρωσίδου, με φορά κίνησης προς την οδό Γ. Παπανδρέου.

Πηγή: protothema.gr