Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ΟΣΕ 1,94 εκατ. το 2015

Στην έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του ΟΣΕ, για το 2015,προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ. 


Το κόστος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 1.945.000 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΣΕ.

metaforespress.gr