Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Εργασίες στο σταθμό ΟΣΕ Σερρών

Τέσσερις αλλαγές τροχιάς

Εξασφαλίζεται η ομαλότερη κύλιση της αμαξοστοιχίας

Ολοκληρώνονται σύντομα οι εργασίες αλλαγών τροχιάς στο Σιδηροδρομικό σταθμό Σερρών. Οι αλλαγές τροχιάς είναι μηχανισμοί που αλλάξουν την κατεύθυνση πορείας της αμαξοστοιχίας από την μία γραμμή στην άλλη. Οι εργασίες ξεκίνησαν πριν από δύο μήνες και επιβαλλόταν να πραγματοποιηθούν διότι οι γραμμές ήταν παλιού τύπου( με αρμούς), είχαν φθαρεί ενώ οι νέες τροχιές είναι συνεχώς συγκολλημένες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε αντικατάσταση τεσσάρων αλλαγών τροχιάς( στο σημείο κάτω από την αερογέφυρα) οι οποίες θα βελτιώσουν την ασφάλεια λειτουργίας και την ομαλότερη κύλιση της αμαξοστοιχίας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η οικονομικότερη συντήρηση επειδή οι γραμμές είναι νεότερης τεχνολογίας( συνεχώς συγκολλημένες). Σημειώνεται ότι στο Νομό Σερρών τα τελευταία χρόνια λειτουργούν δύο σταθμοί επιβίβασης επιβατών.Ο πρώτος στην πόλη των Σερρών και ο δεύτερος είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός Στρυμόνα που απέχει λίγα χιλιόμετρα από το χωριό Στρυμονοχώρι.

Οι στάσεις και οι σταθμοί

Τα δρομολόγια intensity κάνουν στάσεις μόνο στο Σιδηρόκαστρο και στις Σέρρες, ενώ οι απλά δρομολόγια κάνουν στάσεις στο Σ.Σ. Στρυμόνα, Σιδηροκάστρου, Σκοτούσας, Σερρών Γάζωρου. Ροδόπολης και Λευκοθέας. Για την ιστορία αξίζει να αναφέρουμε ότι στο παρελθόν λειτουργούσαν στο Νομό Σερρών ως σιδηροδρομικοί σταθμοί, εκτός από τα προαναφερόμενα δημοτικά διαμερίσματα, στα χωριά Δήμητρα , Βυρώνεια και το Χρυσό.

Tου Δημητρίου Γ. Νάτσιου
sertharros.gr