Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

«Όχι» στην αποχώρηση του εργολάβου από το Μετρό Θεσσαλονίκης


 Σήμερα η διευθύνουσα υπηρεσία του Μετρό Θεσσαλονίκης απέστειλε έγγραφο στον ανάδοχο του έργο, απορρίπτοντας το αίτημά του για διάλυση της σύμβασης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, η Αττικό Μετρό Α.Ε., μέσω της Διεύθυνσης Μετρό Θεσσαλονίκης, καλεί την ανάδοχο κοινοπραξία να συνεχίσει τις εργασίες κατασκευής της βασικής γραμμής, αφού η αποδοχή του αιτήματος για διάλυση της σύμβασης δεν είναι δυνατή, όπως επισημαίνει, για νομικούς λόγους.
 Σε αυτή την υπόθεση για γερά νεύρα και μεγάλα αποθέματα υπομονής, οι εξελίξεις ακολουθούν δύο διαδρομές. Η μία διαδρομή αφορά τις καθαρά τυπικές διαδικασίες, όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο και τη σύμβαση και η άλλη διαδρομή, αφορά τις ενέργειες που γίνονται ώστε Αττικό Μετρό Α.Ε. και ανάδοχος να έρθουν, ενδεχομένως, σε συνεννόηση προκειμένου να συνεχιστεί το έργο.
 Σε ό,τι λοιπόν αφορά στα προβλεπόμενα από τις τυπικές διαδικασίες, μετά την απόρριψη του αιτήματος του αναδόχου, ο εργολάβος μπορεί εντός 15 ημερών να καταθέσει ένσταση στην προϊσταμένη αρχή, δηλαδή στην Αττικό Μετρό Α.Ε. Το διοικητικό συμβούλιο της Αττικό Μετρό Α.Ε. έχει χρονικό περιθώριο δύο μηνών να λάβει απόφαση και να απαντήσει επί της ένστασης, εφ' όσον αυτή υποβληθεί.
 Εάν η απόφαση της Αττικο Μετρό Α.Ε. επί της ένστασης είναι αρνητική, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει, για να επιτύχει τη λύση της σύμβασης, να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, με το αίτημά του να παραπέμπεται πιθανότατα σε διαιτητικό δικαστήριο.
 Επιδίωξη, πάντως, της Αττικό Μετρό Α.Ε. είναι να αξιοποιήσει αυτό το διάστημα, των δύο μηνων εάν υποβληθεί η ένσταση, για να βρεθεί λύση στα ανοικτά ζητήματα και να παραμείνει ο ανάδοχος στο πολύπαθο έργο.
 Όπως όμως μαθαίνει η Voria.gr, υπάρχουν και οι προσπάθειες που καταβάλλονται πέραν των εκατέρωθεν τυπικών ενεργειών. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, Αττικό Μετρό Α.Ε. και ανάδοχος, συνεργάζονται για βρεθούν λύσεις στα πολλά ζητήματα που έχουν ανακύψει μετά την παρέλευση της οριακής προθεσμίας της σύμβασης. «Προχωράμε μαζί», λέχθηκε πολύ χαρακτηριστικά.
 Να σημειωθεί πως τα Διαιτητικά Δικαστήρια ακόμη δεν έχουν εκδώσει αποφάσεις επί των οικονομικών διεκδικήσεων της αναδόχου κοινοπραξίας, που ξεπερνούν τα 500 εκατ. ερυώ. Η μόνη απόφαση που εξέδωσαν αφορούσε το αίτημα αποχώρησης, με βάση την οριακή προθεσμία.

Της Άννης Καρολίδου
Πηγή: voria.gr