Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Η ΓΑΙΑΟΣΕ εξετάζει το «σπάσιμο» του διαγωνισμού για το Θριάσιο Ε/Κ

Αν μη τι άλλο, πρόκειται για το σπουδαιότερο διαγωνισμό του κλάδου των logistics στην Ελλάδα. Ο λόγος για το Θριάσιο, το οποίο η ΓΑΙΑΟΣΕ φιλοδοξεί να μετατρέψει σε ένα εμπορευματικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας, που θα συμβάλει στην αύξηση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και στην ανάδειξη της χώρας, ως βασικής πύλης διακίνησης εμπορευμάτων, στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
Ο εν λόγω διαγωνισμός βρίσκεται, ακόμα, στη φάση της εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος, με την συμμετοχή των εταιρειών Cosco, Grivalia Properties, Goldair, MedLog, FoodLink, RedePlan και Sarmed.

O τελικός διαγωνισμός δεν έχει προκηρυχθεί ακόμα. Τα σενάρια που εξετάζει η ΓΑΙΑΟΣΕ ποικίλα και, μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται το «σπάσιμο» του διαγωνισμού σε δυο αυτοτελή κομμάτια, δηλαδή η προκήρυξη δυο ξεχωριστών διαγωνισμών: 

Α. Για την έκταση, ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ, εμβαδού 588 στρεμμάτων περίπου, με κατάλληλους όρους δόμησης για την κατασκευή αποθηκών και λοιπών συνοδευτικών εγκαταστάσεων (μεταποίησης, γραφείων κ.α.) 235.000 τμ περίπου (εμπορευματικό κέντρο).


Β. Για την έκταση εμβαδού 1.450 περίπου στρεμμάτων, η οποία περιλαμβάνει συγκρότημασιδηροδρομικής εξυπηρέτησης (εγκαταστάσεις σταθμού διαλογής και μεταφόρτωσης φορτίων).

Μελετάται η παραχώρηση του Ε/Κ για πάνω από 30 χρόνια

Η ΓΑΙΑΟΣΕ προχώρησε στην πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Επί του παρόντος φαίνεται ότι το εμπορευματικό κέντρο δεν θα κατατμηθεί σε 3-5 κομμάτια, αλλά θα παραχωρηθεί ως ενιαίο, ίσως για 30-50 χρόνια. Εφόσον προτιμηθεί η λύση αυτή, εκτιμάται ότι θα εκδηλωθούν αντιδράσεις, αφού το Θριάσιο θα μονοπωληθεί από έναν χρήστη, εάν και από τη ΓΑΙΑΟΣΕ υποστηρίζουν ότι «σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ο ανοικτός χαρακτήρας του Θριασίου, μέσω της εξυπηρέτησης του μέγιστου δυνατού αριθμού τελικών χρηστών».

Επίσης, δεν αποκλείεται Θριάσιο Ε/Κ και σιδηροδρομικό terminal να δοθούν στον ίδιο πάροχο, εάν η προσφορά είναι ελκυστική. Σε αντίθετη περίπτωση, οι πάροχοι θα είναι διαφορετικοί. Πάντως και για το σιδηροδρομικό terminal, το χρονικό διάστημα της παραχώρησης θα προσδιορισθεί αναλόγως, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των απαιτούμενων επενδύσεων (γερανογέφυρες, κ.α.).

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, η ΓΑΙΑΟΣΕ θα ήθελε, ως το πρώτο τρίμηνο του έτους, να έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος/οι, αν και κάτι τέτοιο θεωρείται από αρκετούς "πολύ αισιόδοξο". 

Φ. Φωτεινός