Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Ο μισθός του προέδρου και των μελών του δ.σ. του Αττικό Μετρό

Στον καθορισμό των αποζημιώσεων – μισθών του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, αλλά και των μελών του δ.σ. της εταιρείας Αττικό Μετρό, προχώρησαν τα υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, καθορίστηκε:
1.Η συνολική μηνιαία μικτή αποζημίωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, στο ποσόν των 4.500,00 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, πρόσθετα έξοδα παράστασης και οι εν γένει αμοιβές αυτού, από 01.07.2014 έως 30.06.2015. Αμοιβή για τη συμμετοχή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν καταβάλλεται.

2. Η πάσης φύσεως μηνιαία μικτή αποζημίωση του οριζόμενου, από το Δ.Σ., ως εκτελεστικού μέλους, πλην του Προέδρου και Διευθύνοντος, στο ποσόν των 300,00 ευρώ, από 01.07.2014 έως 30.06.2015.

3. Την μηνιαία μικτή αποζημίωση, όλων των οριζομένων μελών του Δ.Σ., για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στο ποσόν των 240,00 ευρώ από 01.07.2014 έως 30.06.2015, υπό την προϋπόθεση ότι μετείχαν σε τέσσερις τουλάχιστον κατά μήνα πραγματοποιηθείσες συνεδριάσεις, ενώ σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις, η αποζημίωση περικόπτεται.

Όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς, οι μισθοί των μελών του δ.σ. είναι...μνημονιακοί. Πέρασαν ανεπιστρεπτί οι εποχές, όπου η σχετική θέση έδινε ένα “καλό χαρτζιλίκι”. 

metaforespress.gr