Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Εγκρίθηκαν 12 εκατομμύρια ευρώ για τα εφάπαξ που χορηγεί το ΤΑΥΤΕΚΩ

Μετά από πολύμηνη αναμονή, οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί που κατέθεσαν την απόφαση της οριστικής συνταξιοδότησης τους μέσα στο 2013 θα πάρουν το δικαιούμενο εφάπαξ τους, μετά  την έγκριση χορήγησης ποσού 12 εκατομμυρίων ευρώ στο ΤΑΥΤΕΚΩ από το υπουργείο Οικονομικών.
Εάν από αυτό το ποσό υπάρχει περίσσευμα θα χορηγηθούν εφάπαξ και σε εκείνους που κατέθεσαν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης τους στις αρχές του 2014.