Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Υπεγράφη η σύμβαση για την ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Υπεγράφη χθες η σύμβαση για την «Aνάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας» από την ΕΡΓΟΣΕ και την Κ/Ξ (ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ALSTOM TRANSPORT SA) που περιλαμβάνει εργασίες σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και σιδηροδρομικές εργασίες επιδομής και υποδομής.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 52.753.400 ευρώ και μετά την έκπτωση (22,35%) διαμορφώνεται στα 41.297.174,41 ευρώ, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι:

η αποκατάσταση (ανάταξη) των συστημάτων Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης, ώστε αυτά να επανέλθουν στην καλή λειτουργική τους κατάσταση αλλά και η αναβάθμιση μέσω προσθήκης δυνατοτήτων και νέων λειτουργιών.

η εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών κατά μήκος του έργου.

η προστασία των καλωδιώσεων χαλκού από κλοπές – δολιοφθορές

η αναβάθμιση των Σιδηροδρομικών Σταθμών μεταξύ ΟΙΝΟΗΣ – ΔΑΥΛΕΙΑΣ και μεταξύ ΔΟΜΟΚΟΥ – ΛΑΡΙΣΑΣ, και συγκεκριμένα η αντικατάσταση των υφισταμένων αλλαγών τροχιάς με αρμούς, με νέες αλλαγές συγκολλημένες επί στρωτήρων από σκυρόδεμα ή επί ξύλινων.

η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, στο τμήμα μεταξύ Χ.Θ. 29+500 (Νέα Φιλαδέλφεια) και Χ.Θ. 37+074 (Γαλλικός)

Η υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης είναι απολύτως αναγκαία καθώς:

παρέχει στον ΟΣΕ την δυνατότητα πλήρους λειτουργίας της σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και συνεπώς μέγιστη ασφάλεια στην κυκλοφορία των συρμών ενώ παρέχει την μεγαλύτερη ευελιξία σε χειρισμούς μειώνοντας τις τυχόν καθυστερήσεις, καθώς η εποπτεία της γραμμής θα γίνεται από μεγάλα Κέντρα Τηλεδιοίκησης

Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα, σε συνδυασμό και με άλλα υποσυστήματα, σε μεγάλα τμήματα του δικτύου να αναπτυχθεί ταχύτητα έως 200 Km/h (αντί των 160 Km/h που είναι σήμερα), μειώνοντας τον χρόνο της διαδρομής Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

Το έργο αποτελεί προϋπόθεση για την εγκατάσταση του ETCS – Level 1, ως εποικοδόμημα της συμβατικής σηματοδότησης. Με την εγκατάσταση δε, του ETCS – Level 1 ως τμήμα του ERTMS, θα επιτευχθεί η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού δικτύου, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές.

Με το πέρας των εργασιών του παρόντος έργου, καθώς και την ολοκλήρωση των υπολοίπων επενδύσεων επί του άξονα ΠΑΘΕ/Π, που υλοποιεί η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., θα επιτευχθεί το 2017 αισθητή μείωση του χρόνου διαδρομής μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η οποία θα διανύεται πλέον σε 3,5 ώρες.

Μαρία Μόσχου

"Η"